S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

 

 

 

Data 26.05.2020 r.

Przedmiot Wychowanie fizyczne

Nauczyciel Sebastian Matułojć

Temat: Biegi terenowe-ćwiczenia przygotowujące do biegu na orientację.

Cel lekcji: Budowanie wydolności fizycznej

Zadania podstawowe:

- Zapoznanie z filmem związanym z tematyką lekcji:

 

 

Kompetencje społeczne:

 

Uczeń zna sposoby, jakie należy stosować, aby wzmocnić swoje kończyny dolne.

 

Umiejętności:

 

Uczeń potrafi wykonać poprawnie rozgrzewkę przygotowującą do biegu na orientację.

 

Sprawność fizyczna:

 

Uczeń kształtuje wydolność fizyczną, gibkość oraz wytrzymałość.

 

Wiadomości

 

Uczeń zna zasady posługiwania się mapą topograficzną.

 

 

Zadania dodatkowe:

Zorganizowanie biegu na orientację dla najbliższej rodziny przy użyciu aplikacji Runtastic Running.

 

 

 

 

Wychowanie fizyczne 7c gr.CH

25 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje