S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

 

 

 

Data 22.05.2020 r.

Przedmiot Wychowanie fizyczne

Nauczyciel Sebastian Matułojć

Temat: Gimnastyka- Układ ćwiczeń na ścieżce gimnastycznej

Cel lekcji: Kształtowanie gibkości i zwinności.

Zadania podstawowe:

- Zapoznanie z filmem związanym z tematyką lekcji:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z44AEjWu60c

 

Kompetencje społeczne:

 

Uczeń zwraca uwagę na estetykę i harmonię ćwiczeń.

 

Umiejętności:

 

Uczeń potrafi wykonać dowolny układ na ścieżce gimnastycznej

 

Sprawność fizyczna:

 

Uczeń kształtuje gibkość, zwinność oraz koordynację ruchową.

 

Wiadomości

 

Uczeń wie jak ocenia się ćwiczenia gimnastyczne.

 

Zadania dodatkowe:

 

Uczeń potrafi wykonać ćwiczenia na ścieżce z współpartnerem.

 

 

Wychowanie fizyczne 7c gr.CH

21 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje