S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

 

 

 

Data 12.05.2020 r.

Przedmiot Wychowanie fizyczne

Nauczyciel Sebastian Matułojć

Temat: Diagnoza siły mięśni, ramion, brzucha i gibkości. Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej.

Cel lekcji: Sprawdzenie poziomu sprawności uczniów klasy 7 c

Zadania podstawowe:

- Zapoznanie z artykułem i filmem związanym z tematyką lekcji:

 

http://www.polswim.pl/sites/default/files/zalacznik_do_uchwaly_44-e-2018_mts.pdf

 

https://www.youtube.com/watch?v=PGUr0mQBUx4

Kompetencje społeczne:

 

Uczeń bierze aktywny udział w próbach testu.

 

Umiejętności:

 

Uczeń potrafi wykonać kolejne próby testu.

 

Sprawność fizyczna:

 

Uczeń kształtuje siłę, gibkość oraz zwinności.

 

Wiadomości

 

Uczeń wie, do czego służą testy sprawności fizycznej.

 

 

Zadania dodatkowe:

 

Uczeń zna inne testy sprawności fizycznej.

 

 

 

Wychowanie fizyczne 7c gr.CH

11 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje