S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

 

 

 

Data 08.05.2020 r.

Przedmiot Wychowanie fizyczne

Nauczyciel Sebastian Matułojć

Temat: Ćwiczenia przygotowujące do biegu długiego –ćwiczenia na ograniczonej powierzchni.

Cel lekcji: Budowanie wydolności fizycznej

Zadania podstawowe:

- Zapoznanie z filmem związanym z tematyką lekcji:

 

 

Kompetencje społeczne:

 

Uczeń zna sposoby, jakie należy stosować, aby motywować się do wykonywania ćwiczeń.

 

Umiejętności:

 

Uczeń potrafi rozpocząć bieg od startu wysokiego

 

Sprawność fizyczna:

 

Uczeń kształtuje wydolność fizyczną, gibkość oraz zwinności.

 

Wiadomości

Uczeń zna ogólne zasady rozgrywania biegów długich

 

 

Zadania dodatkowe:

 

Zorganizowanie zabawy biegowej dla dwóch osób.

 

 

 

Wychowanie fizyczne 7c gr.CH

07 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje