S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

 

 

 

Data 09.06.2020 r.

Przedmiot Wychowanie fizyczne

Nauczyciel Sebastian Matułojć

Temat: Trening ogólnorozwojowy.

Cel lekcji: Kształtowanie koordynacji ruchowej.

Zadania podstawowe:

- Zapoznanie z filmemami związanym z tematyką lekcji:

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l59bF4h1BXQ

 

Kompetencje społeczne:

 

Uczeń zna sposoby, jakie należy stosować, aby motywować się do wykonywania ćwiczeń w domu.

 

Umiejętności:

 

Uczeń przeprowadza rozgrzewkę w domu

 

Sprawność fizyczna:

 

Uczeń kształtuje koordynację ruchową.

 

Wiadomości

 

Uczeń zna wartości tętna wysiłkowego.

 

Zadania dodatkowe:

 

Zorganizowanie ćwiczeń z osobą towarzyszącą na zasadzie lustra.

 

 

 

Wychowanie fizyczne 7c gr.CH

08 czerwca 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje