S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

 

Data 17.04.2020 r.

Przedmiot Wychowanie fizyczne

Nauczyciel Sebastian Matułojć

Temat: Ćwiczenia równoważne

Cel lekcji: Kształtowanie koordynacji ruchowej.

Zadania podstawowe:

- Zapoznanie z filmami dotyczącymi ćwiczeń równoważnych.

 

 

 

 

Kompetencje społeczne:

 

Uczeń stosuje samoasekurację.

 

Umiejętności:

 

Uczeń wykonuje przejścia po ławeczce oraz przysiady zachowując równowagę.

 

Uczeń zna 4 ćwiczenia równoważne i potrafi je wykonać w domu.

 

Sprawność fizyczna:

 

Uczeń kształtuje zwinność, koordynację ruchową oraz gibkość

 

Wiadomości

 

Uczeń wymienia przyrządy gimnastyczne do ćwiczeń równoważnych

 

Zadania dodatkowe:

 

Uczeń potrafi wykonać ćwiczenie równoważne z inną osobą np.(przysiad równoważny z rodzicem)

 

 

 

Wychowanie fizyczne 7c gr.ch

16 kwietnia 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje