S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Drodzy Uczniowie klas VIII J

 

W tym trudnym dla wszystkich czasie postaram się ułatwić Wam orientację w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Na ostatnich wspólnych zajęciach dowiedziałam się,

że wielu z Was nie wie jeszcze, w której szkole ponadpodstawowej chce podjąć naukę. Jeśli chodzi więc o wybór szkoły macie trzy możliwości. Możecie wybrać:

 • 4-letnie liceum ogólnokształcące (zakończone maturą),
 • 5-letnie technikum (zakończone egzaminem zawodowym i maturą)
 • 3-letnią branżową szkołę I stopnia ( zakończoną egzaminem zawodowym).

 

Trochę o liceum ogólnokształcącym.

 

Liceum ogólnokształcące to szkoła, której zadaniem jest – jak sama nazwa wskazuje – ogólne kształcenie z podstawowych przedmiotów.

W podstawie programowej każdego liceum znajdują się takie przedmioty jak:

 • język polski,
 • języki obce,
 • matematyka,
 • informatyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • biologia,
 • geografia,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • wiedza o kulturze,
 • wychowanie fizyczne,
 • podstawy przedsiębiorczości,
 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • muzyka,
 • plastyka.

 

Co najmniej dwa przedmioty z podstawowego zakresu kształcenia powinny być realizowane w zakresie rozszerzonym. Dlatego w każdej szkole istnieje podział

na klasy o różnych profilach, np. profil humanistyczny, profil matematyczno - biologiczny, matematyczno – fizyczny, dziennikarsko - prawny.

Wszystko zależy od tego, jakie przedmioty mają rozszerzony materiał. Każde liceum nastawione jest na to, by jak najlepiej przygotować

Cię do egzaminu maturalnego z danego zakresu programu oraz do podjęcia nauki na uczelniach wyższych.

 

Po ukończeniu liceum i zdaniu egzaminu maturalnego nie otrzymasz żadnego tytułu zawodowego. Będziesz natomiast miał możliwość kontynuowania

nauki na licznych kierunkach oferowanych przez uczelnie wyższe. Powinieneś pamiętać, że wybór przedmiotów rozszerzonych na maturze będzie

warunkował możliwość podjęcia nauki w ramach studiów. Jeżeli będziesz zdawał rozszerzony język polski, historię lub WOS będziesz

mógł wybrać studia na uczelniach humanistycznych. Jeżeli wybierzesz rozszerzoną matematykę, fizykę itp. możesz pomyśleć

o studiowaniu na uczelniach technicznych, uniwersytetach ekonomicznych, itp. Rozszerzona biologia, fizyka i chemia da Ci możliwość

wyboru uczelni medycznych, przyrodniczych.

 

 

Kto powinien wybrać naukę w liceum ogólnokształcącym?

 

Nauka w tego typu szkole przede wszystkim jest proponowana uczniom, którzy nie wiedzą jeszcze, co chcieliby robić w życiu, ale pragną się rozwijać

i zamierzają kontynuować naukę w ramach studiów na wyższej uczelni. Możesz dać sobie dodatkowe 4 lata i zastanowić się, co dalej. Z drugiej strony,

te lata nie zostaną zmarnowane, ponieważ osiągniesz w tym czasie ogólne wykształcenie. Nie da Ci ono prawa do wykonywania konkretnego zawodu,

ani nie da Ci uprawnień do założenia własnej działalności gospodarczej, ale za to da szansę na dalszy rozwój i zdobycie wyższego wykształcenia.

Po ukończeniu szkoły będziesz miał kilka możliwości:

 • możliwość I – jeśli nie zdasz matury, możesz kontynuować naukę w szkole policealnej, tam zdobędziesz zawód i będziesz mógł podjąć pracę,
 • możliwość II – jeśli zdasz maturę a nie chcesz pójść na studia, możesz kontynuować naukę w szkole pomaturalnej, zdobędziesz zawód i pójdziesz do pracy,
 • możliwość III – po zdaniu matury możesz wybrać studia licencjackie lub inżynierskie, dzięki temu zdobędziesz wyższe wykształcenie,
 • możliwość IV - po zdaniu matury możesz wybrać studia licencjackie lub inżynierskie, a później kontynuować naukę w ramach studiów magisterskich,
 • dzięki temu zdobędziesz uprawnienia do wykonywania pracy na stanowiskach dla osób wysoko wykwalifikowanych, kierowniczych, dyrektorskich.
 • Możliwość V – możesz podjąć pracę, zacząć zarabiać, ale jednocześnie możesz kontynuować naukę w szkołach lub na studiach zaocznych (w weekendy).

 

 

liceum ogólnokształcące

 
 

szkoła policealna

 

szkoła pomaturalna

 

studia

inżynierskie

 

studia

licencjackie

 

 

studia licencjackie

 

 

studia

magisterskie

 

studia magisterskie

 

 

studia magisterskie

 

 

Kto powinien wybrać naukę w technikum?

Jeżeli wiesz już dokładnie, co lubisz i co chciałbyś robić w przyszłości, ale nie wiesz czy na pewno wybierzesz się na studia – wybierz technikum.

przedmiotów odbywa się tam na poziomie ogólnym, rozszerzonym i zawodowym. Kończy się egzaminem zawodowym, który da ci tytuł technika

i uprawnienia do wykonywania określonego zawodu oraz maturą. Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury będziesz miał trzy możliwości:

 • możliwość I – kończysz szkołę techniczną, zdobyłeś zawód i jesteś już gotów do podjęcia pracy (u kogoś lub na własny rachunek),
 • już zarabiać i zacząć dorosłe życie,
 • możliwość II – kontynuujesz naukę na uczelni wyższej na tym samym kierunku lub podobnym co w technikum, rozwijasz się dalej,
 • możliwość III – podejmujesz pracę zawodową i jednocześnie studiujesz na uczelni wyższej w ramach studiów niestacjonarnych (uczysz się w weekendy),
 • możesz już zarabiać i zacząć dorosłe życie, jednocześnie rozwijasz się dalej.

 

 

 

 

technikum

 
 

 

praca

 

szkoła pomaturalna

 

studia

inżynierskie

 

studia

licencjackie

 

 

studia licencjackie

 

 

studia

magisterskie

 

studia magisterskie

 

studia magisterskie

 

 

 

 

 


Kto powinien wybrać naukę w szkole branżowej?

 

Jeżeli nie chcesz zbyt długo się uczyć (choć człowiek uczy się przez całe życie), wybierz szkołę branżową. Możesz kształcić się w klasach

o określonym profilu lub w klasach wielozawodowych. Możesz zdobyć uprawnienia (zdać egzamin czeladniczy) i pracować później

np. jako kucharz, krawiec, sprzedawca, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, piekarz, cukiernik, ślusarz, stolarz,

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, tapicer, elektromechanik, lakiernik, dekarz, blacharz, cieśla, fotograf,

murarz, tynkarz, złotnik - jubiler, zegarmistrz, zdun, kamieniarz, pszczelarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

monter systemów rurociągowych, operator obrabiarek skrawających, ogrodnik, itp.

Po ukończeniu szkoły masz trzy możliwości:

 • możliwość I – kończysz szkołę branżową, masz zawód i jesteś gotów do podjęcia pracy, możesz już zarabiać i zacząć dorosłe życie,
 • możliwość II – kontynuujesz naukę w szkole branżowej II stopnia na tym samym kierunku lub podobnym co w szkole branżowej I stopnia, rozwijasz się dalej, kończysz naukę z tytułem technika i maturą,
 • możliwość III – kontynuujesz naukę w szkole branżowej II stopnia na tym samym kierunku lub podobnym co w szkole branżowej I stopnia, rozwijasz się dalej, kończysz naukę z tytułem technika i maturą, podejmujesz naukę na studiach.

 

 

szkoła branżowa I stopnia

 

 

 

praca

 

szkoła branżowa

II stopnia

 

szkoła branżowa

II stopnia

 

szkoła branżowa

II stopnia

 

 

 

praca

 

studia

licencjackie

 

studia

licencjackie

 

 

studia magisterskie

 

 

Wybór szkoły ponadpodstawowej 

08 kwietnia 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje