S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

21.05.2020 (czwartek) Wystawienie zagrożeń otrzymania ocen niedostatecznych z przedmiotów i/lub nagannej oceny zachowania

25.05.2020 (poniedziałek)

godz. 16-17

Zebrania on-line z rodzicami uczniów. Przekazanie przez wychowawców klas informacji o zagrożeniach otrzymania cen niedostatecznych z przedmiotów i/lub nagannej oceny zachowania

26.05.2020 (wtorek)

godz. 16-18

Dzień otwarty wirtualnej szkoły. Spotkania on-line rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Kanały informacji zostaną podane przez wychowawców klas podczas spotkania w dniu 25.05.
10.06.2020 (środa) Wystawienie ocen z przedmiotów oraz oceny zachowania
12.06.2020 (piątek) Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (piątek po Bożym Ciele)
15.06.2020  (poniedziałek) Wirtualna wywiadówka szkolna. Powiadomienie rodziców uczniów o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów oraz oceny zachowania
16-18.2020 Egzamin ósmoklasisty. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klas 1 -7
22.06.2020 (poniedziałek) Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

22-30.06.

2020

Termin ewentualnych odwołań uczniów lub uch rodziców od wystawionych ocen rocznych
26.06.2020 (piątek)

Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2019/2020. 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

 

Terminarz zakończenia roku szkolnego 2019/2020

21 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje