S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

 

KOMUNIKAT

25 – 26.05.2020. -DNI OTWARTEJ SZKOŁY

  • 25.05.20./poniedziałek/ godz. 16.00-17.00 - spotkania on-line rodziców z wychowawcami klas 1-8, poprzez wypracowane kanały komunikacji – zalecane –office 365 aplikacja TEAMS. Wychowawcy przekażą informacje dotyczące aktywności i osiągnięć edukacyjnych uczniów, powiadomią o zagrożeniach oceną niedostateczną/ naganną . Ponadto przekażą informacje o nowych procedurach, związanych z organizacją zajęć opiekuńczo – świetlicowych, konsultacji przedmiotowych

i zdawania do biblioteki wypożyczonych podręczników i książek. Wychowawcy klas 8 poinformują o terminie egzaminu ósmoklasisty.

 

 

  • 26.05.2020. /wtorek/ godz. 16.00-18.00 – spotkania on-line z nauczycielami przedmiotów - zalecane – office 365 aplikacja Teams. Rodzicom zostaną przekazane informacje nt. możliwości poprawy ocen, obowiązkowo niedostatecznych z przedmiotów/nagannych zachowania.

 

Spotkania z rodzicami

23 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje