S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Matematyka

Klasa 8b, L23

25.05.2020r

Temat: Liczba π. Długość okręgu.(+1h)

 

Podczas lekcji dowiesz się:

  • Co to jest liczba π
  • jak obliczyć długość okręgu, znając jego promień i średnicę
  • jak wyznaczyć promień lub średnicę okręgu, znając jego długość
  • W jaki sposób rozwiązywać zadania tekstowe związane z długością okręgu

 

Na początek obejrzyj film:

https://pistacja.tv/film/mat00444-liczba-pi-i-obwod-kola?playlist=534

 

Teraz zapisz w zeszycie:

d ł ugo ść okr ę gu d ł ugo ść ś rednicy = π

Liczba π ( czytaj: pi), to stosunek długości okręgu do długości średnicy tego okręgu. Jest nie wymierna, jej rozwinięcie dziesiętne jest nieskończone i nieokresowe.

π =3,141592653589…….

Dla każdego okręgu o długości l i średnicy d zachodzi równość:

l d = π. Przekształcając tę równość, otrzymamy zależność: l = πd

Średnica jest dwukrotnie większa od promienia okręgu, więc długość okręgu o promieniu r można obliczyć ze wzoru:

l = 2 πr

r – długość promienia okręgu

Przechodzimy do zadań. Proszę rozwiąż zadanie 1, 4 ( a, b, e, g ), 5 str. 243 w podręczniku.

To wszystko na pierwszej lekcji. J

 

 

Drugą lekcję z tego tematu rozpocznij od powtórzenia poprzednich zajęć oraz zależności i wzorów, które poznałeś.

Na tej lekcji rozwiązywał będziesz zadania tekstowe.

Na początek rozwiąż zadanie 6 strona 244 w podręczniku. Następnie zadania 8, 9, 12, 13 i 15 strona 244 i 245 również z podręcznika.

  1. dla chętnych: 18/246 – rozwiązanie przyślij na mojego maila.

Wszystko na dziś! J

Pozdrawiam Ela Krasoń.

 

 

 

 

 

 

Matematyka 8b L23

24 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje