S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

 

 

 

Warszawa, 06 maja 202

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

 

 

gorąco zachęcam Państwa wraz z nauczycielami do udziału w wyjątkowym projekcie pn. „Lekcja: Enter” ̶ największym obecnie w Polsce programie szkoleniowym, który ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia jakości kształcenia oraz zwiększania udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym.

Projekt jest finansowany ze środków UE, a realizują go podmioty wyłonione w konkursie: Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytut Spraw Publicznych.

 

W ramach projektu „Lekcja: Enter” zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli. Trwa obecnie rekrutacja nauczycieli na szkolenia z wykorzystania nowych technologii w edukacji, w tym aplikacji, programów, materiałów szczególnie pomocnych w nauczaniu zdalnym, w tym dostępnych na stronie www.epodreczniki.pl.

Chcę podkreślić, że projekt „Lekcja:Enter” jest skierowany do szerokiego grona nauczycieli wszystkich typów szkół. Organizatorzy przedsięwzięcia przewidzieli aż 9 różnych ścieżek szkoleniowych. W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, artystycznych oraz informatyki ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczestnicy szkoleń będą mieli dostęp do specjalnej platformy edukacyjnej, skorzystają z webinariów oraz tutoriali, które przybliżą im sposoby wykorzystania różnych narzędzi i aplikacji w codziennej pracy z uczniami. Ze względu na bezpieczeństwo nauczycieli, w czasie trwającego stanu epidemii szkolenia odbywają się w formule online.

Państwo, jako dyrektorzy szkół uczestniczących w projekcie, zostaną zaproszeni do udziału w dodatkowym, nieobowiązkowym module online „Aktywna lekcja z TIK”. Jego celem jest pomoc w przygotowaniu planu wdrożenia w szkole cyfrowych metod nauczania. Plan będzie uwzględniał m.in. rozwiązania umożliwiające wykorzystywanie przez uczniów urządzeń mobilnych na lekcjach w celach edukacyjnych.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym listę podmiotów, do których będzie można zgłaszać się na szkolenia w poszczególnych województwach, znajdą Państwo pod adresem www. lekcjaenter.pl w zakładce „Dla dyrektorów szkół”.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

Z upoważnienia

Maciej Kopeć

Podsekretarz Stanu
/ – podpisany cyfrowo/


MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

Lekcja: ENTER

07 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje