S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„Dziennik z epidemii”

 

1. Organizator:

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego im. S. Żeromskiego w Świdwinie

ul. Szczecińska 88

78-300 Świdwin

 

2. Cele konkursu:

- doskonalenie umiejętności tworzenia pracy literackiej,

- upowszechnienie zainteresowań literackich wśród dzieci,

- promowanie czytelnictwa.

 

3. Warunki uczestnictwa:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VIII szkół podstawowych,

- teksty napisane przez uczniów muszą być pracami autorskimi niepublikowanymi wcześniej,

- niedozwolone jest przysyłanie prac będących kombinacją tekstów, np. znalezionych w Internecie,

- każdą pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem, podać nazwę i adres szkoły, telefon i przesłać na poniższy adres e-mail do 31 maja 2020 r.:

konkursy@zsrckp.com

- regulamin konkursu znajduje się na stronie naszej szkoły: www.zsrckp.com

- każda osoba może przesłać tylko jedną pracę,

- nadesłanych prac nie zwracamy.

 

4. Kryteria oceny prac:

- temat i treść pracy powinny zawierać opis przeżyć związanych z jednym dniem epidemii,

- kreatywność,

- poczucie humoru,

- bogata wyobraźnia,

- sprawność języka wypowiedzi, prawidłowe: stylistyka, gramatyka, ortografia, interpunkcja,

- praca nie może przekroczyć 1 strony formatu A4 (czcionka Times New Roman; rozmiar 12).

 

5. Jury i nagrody:

- główna nagroda wynosi 500 zł,

- laureatom zostaną przyznane nagrody i dyplomy,

- prace będą ocenione przez zespół nauczycieli języka polskiego ZSR CKZ w Świdwinie,

- o zwycięstwie powiadomimy telefonicznie,

- lista laureatów ukaże się na stronie internetowej ZSR CKP do 8 czerwca 2020r.

 

 

https://www.spsloneczna.pl/lib/a74dwm/zgoda-konkurs-ka5uxs92.docx

 

Konkurs literacki

13 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje