S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

KOMUNIKAT DO UCZNIA

 

Informacje ogólne:

 1. Od 25 maja 2020 r. dla uczniów klas ósmych z przedmiotów egzaminacyjnych rozpoczynają się konsultacje w budynku przy ulicy Słonecznej 27.
 2. Od 1 czerwca 2020 r. dla uczniów klas 1-6 konsultacje przedmiotowe odbędą się w budynku przy ulicy Wałeckiej 49, a dla klas 7-8 w budynku przy ulicy Słonecznej 27.
 3. Harmonogram konsultacji dostępny jest na stronach internetowych szkoły: www.spczaplinek.edupage.org lub www.spsloneczna.pl
 4. Konsultacje grupowe do 12 osób mogą się odbyć TYLKO po uprzednim umówieniu się i ustaleniu godziny rozpoczęcia z danym nauczycielem.

 

Wskazówki:

 1. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas musisz pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 2. Aby uniknąć gromadzenia się i wydłużonego czasu oczekiwania, wskazane jest abyś na konsultacje indywidualne również umawiał się online z nauczycielem.
 3. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
 4. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
 5. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny. W szkole będziesz mógł zdjąć maseczkę TYLKO w klasie, gdzie odbędą się konsultacje, po zajęciu wyznaczonego miejsca przez nauczyciela.
 6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 8. Będziesz mógł wejść do szatni w celu zabrania swoich rzeczy z szafki szkolnej tylko w obecności wyznaczonej osoby.
 9. Jeżeli musisz skorzystać z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami, które dostępne będą na stronach internetowych oraz u Twojego wychowawcy.
 10. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans (minimum 2 metry od innych osób), przebywając na korytarzu, na boisku i innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 11. Na terenie szkoły (boisko, plac, budynek) ZABRONIONE jest gromadzenie się uczniów w celu innym niż konsultacje.
 12. Z konsultacji skorzystaj rozważnie, przygotuj się, najlepiej wcześniej ustal z nauczycielem zakres omawianego problemu.

 

 

Komunikat do ucznia

20 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje