S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Komunikat do Rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej w Czaplinku

Na podstawie przepisów MEN z dnia 20.03.2020r., w sprawie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, w związku z COVID – 19, w Szkole Podstawowej w Czaplinku wprowadza się następujące regulacje:

 1. W dniu 24.03.2020r. do wiadomości rodziców i uczniów podaje się plan e-lekcji, jest on dostępny na stronie internetowej szkoły pod adresem: www.spczaplinek.edupage.org
 2. Obowiązkowe nauczanie na odległość w klasach 1-8 rozpoczyna się z dniem 25.03.2020r., według ustalonego tygodniowego planu.
 3. Zgodnie z opracowanym planem e-lekcji, nauczyciele w wyznaczonych godzinach będą komunikować się z uczniami w poszczególnych oddziałach, w ustalony sposób:
 1. w klasach 1-3 – poprzez telefon, sms, e-mail, przekazywany do każdego rodzica/ucznia, zawierający linki do lektur, interaktywnych zadań, wyjaśnienia nowych treści, karty pracy do wydruku i rozwiązania w domu oraz wykaz tekstów do przeczytania i ćwiczeń wraz z instrukcją wykonania w tradycyjnych materiałach edukacyjnych;
 2. w klasach 4-6 - poprzez komunikatory społecznościowe (połączenia utworzone w porozumieniu z rodzicami uczniów), sms, e-mail, czy telefon. Nauczyciele, realizując treści z poszczególnych przedmiotów, będą dostarczali uczniom instrukcje wykonania zadań, wskazania do samodzielnej pracy z tekstem, przekazywali linki do stron związanych z realizowanym tematem, linki do lektur, wyznaczonych do przeczytania oraz konsultowali się indywidualnie z uczniami/rodzicami;
 3. w klasach 7-8 - poprzez komunikatory społecznościowe, sms, telefony lub e-mail oraz przez stronę internetową, do której link dostępny będzie na głównej stronie szkoły, pod adresem: www.spczaplinek.edupage.org . Link również zostanie wysłany bezpośrednio do każdego rodzica/opiekuna przez wychowawcę. Na stronie utworzono zakładki dla każdego oddziału kl. 7-8, gdzie uczeń uzyska od nauczyciela przedmiotu, informacje/wskazówki np. o udostępnionych materiałach, zadaniach do pracy własnej lub linkach do edukacyjnych stron.
 1. Istotne jest, aby każdy rodzic dopilnował, by jego dziecko zapoznało się planem e-lekcji, uczestniczyło aktywnie i systematycznie w zajęciach na odległość. Ze względu na ograniczoną możliwość monitorowania frekwencji uczniów, zwracamy się do Państwa z prośbą, o codzienne dopilnowanie uczestnictwa dziecka w zajęciach i kontakt z wychowawcą klasy.
 2. Informujemy Państwa, że nauczyciele dokonali modyfikacji programów nauczania, w celu wybrania najistotniejszych nowych treści z podstawy programowej – możliwych do realizacji w pracy z uczniem na odległość. Nowe treści będą wdrażane planowo, wobec czego aktywny udział ucznia w codziennych zajęciach jest bardzo ważny.
 3. Nauczyciele, poprzez dobór ćwiczeń i zadań dla uczniów, będą dokonywali monitorowania postępów swoich uczniów oraz oceniali ich pracę. Ponadto będą systematycznie informować uczniów/rodziców o postępach w nauce (oceny, informacja zwrotna).
 4. Informujemy Państwa, że zarówno uczniowie, jak i rodzice mają możliwość kontaktu z pedagogami szkolnymi. W tym celu zostały uruchomione dyżury pedagogów codziennie pod adresem: 608594418@interia.pl (od 10.0014.00), jzywicka@op.pl (od 8.00 do 12.00), lidka-kucharska@wp.pl (w godz. 8.00-12.00).
 5. Jeżeli istnieje potrzeba zabrania podręczników/ćwiczeń z szafek uczniowskich ze szkoły, informujemy, że umożliwiamy wejście do budynków szkoły w godzinach 8.30-12.00, z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 6. Ważne jest, by wszyscy uczniowie przestrzegali netykiety oraz bezpiecznie korzystali z Sieci z zachowaniem zasad higieny pracy ucznia. W tym celu zwracamy się do Rodziców:
 1. Wspólnie ustalcie harmonogram dnia.
 2. W czasie przeznaczonym na naukę zadbajcie o atmosferę skupienia w domu.
 3. Zadbaj, by na stoliku znajdowały się tylko niezbędne przedmioty i przybory.
 4. Rozmawiaj z dzieckiem , wspieraj je w pracy, ale nie wyręczaj.
 5. Doceniaj osiągnięcia swojego dziecka.
 6. Zadbaj, by spożywanie posiłków i czas przed snem było ,,bez ekranów”.
 7. Przypominaj dziecku o udostępnionych materiałach w programach publicznej telewizji i radiofonii, na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.epodreczniki.pl , na stronach internetowych CKE oraz wskazanych przez nauczycieli.
 8. Zachęcaj dziecko do aktywności fizycznej (spacer, ćwiczenia w warunkach domowych,…).

 

Komunikat

24 marca 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje