S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

LEKCJA 9 – 10

 

Temat: Jak trafnie przekazać informację?

 

Cele lekcji:

- odróżniam mowę zależną i niezależną,

- potrafię przekształcić mowę zależną na niezależną i odwrotnie.

 

NOTATKA DO ZAPISANIA W ZESZYCIE

 

Cudze myśli, poglądy możemy przytaczać w dwojaki sposób:

 • przytaczając dosłownie cudze słowa – mowa bezpośrednia (niezależna).
  „Nie odrobiłeś lekcji!” – krzyknęła ze zdenerwowaniem matka Pawła.
 • omawiając wypowiedź w formie sprawozdawczej, pośredniej – mowa pośrednia (zależna).
  Zdenerwowana matka Pawła krzyknęła, że syn nie odrobił lekcji.

 

Zapoznaj się z informacjami poniżej .

 

Czym jest mowa niezależna?

To dosłowne przytoczenie cudzej lub własnej wypowiedzi. Zdanie jest zapisane lub przytoczone ustnie dokładnie tak, jak zostało wypowiedziane przez nadawcę.
Krzysiek zapytał Majkę: „Pójdziesz ze mną do kina?”
Majka odpowiedziała: „Nie mogę, muszę napisać wypracowanie”

Ewa zapytała siostrę: „Pojedziemy dzisiaj na basen?”
. ↓ ↓
zdanie wprowadzające zdanie wprowadzane

 • Zdanie wprowadzające informuje, kto wypowiada przytoczone słowa.
 • Zdanie wprowadzane to po prostu przytoczenie cudzych lub własnych słów. Ważne jest to, by wypowiedź była przytoczona dosłownie.

Zapamiętaj!
Zdania w mowie niezależnej nie są ze sobą połączone składniowo.

Czym jest mowa zależna?

To przytoczenie cudzej lub własnej wypowiedzi w formie zdania podrzędnego.

Zamiana mowy niezależnej na zależną

Żeby przekształcić zdanie w mowie niezależnej na zależną trzeba nasz cytat uzależnić składniowo od zdania nadrzędnego.
– Matka powiedziała mi: „Posprzątaj pokój”.
– Matka powiedziała mi, żebym posprzątała pokój.

Albo
– Anka zapytała mnie: „Czy spotkałaś się wczoraj z Robertem?”
– Anka zapytała mnie, czy spotkałam się z Robertem.

Zauważ, że zdania w mowie niezależnej nie jest związane składniowo ze zdaniem wprowadzającym przytoczenie. Dopiero przy zamianie na mowę niezależną takie zdanie staje się zależne i przybiera formę zdania podrzędnego dopełnieniowego.

 

Ćwiczenie I

 

Zamień mowę niezależna na zależną:

 

 1. Dziś radio podało znajomość: „Do Polski przyjedzie w tym roku Leonard Cohen”.
 2. Nauczyciel poprosił uczniów: „Ustawcie krzesła w Sali gimnastycznej”.
 3. Mama przykazała rodzeństwu: „Nie otwierajcie nikomu drzwi”.

 

Ćwiczenie II

 

Zamień mowę zależną w niezależną:

 

 1. Przeczytałam w ogłoszeniu, że potrzebna jest osoba do pracy na basenie.
 2. Ciocia napisała w liście, że zaprasza nas na wakacje.
 3. Matka poleciła córce, żeby umyła okna.

 

ZADANIE NA OCENĘ

Zadanie 5 str. 48 w zeszycie ćwiczeń

Lekcja 11

 

Temat: Spotkanie z nowelą H. Sienkiewicza „Latarnik” .

 

Cele lekcji:

- wskazuję elementy świata przedstawionego

 

Na początek wysłuchajcie wykładu nt. omawianej lektury.

https://www.youtube.com/watch?v=uvssySf52Eg

 

NOTATKA DO ZESZYTU

Elementy świata przedstawionego

Czas akcji - to wiek XIX, czasy współczesne pisarzowi.

Miejscem akcji - wyspa latarnika niedaleko Aspinwall, leżąca w Zatoce Moskitów, niedaleko Panamy, a także sama Panama

Bohaterowie:

Latarnik Skawiński - główny bohater utworu, ma około siedemdziesięciu lat.

Mr Izaak Falconbridge - konsul Stanów Zjednoczonych w Panamie

Johns - strażnik portowy

GATUNEK UTWORU

nowela - krótki utwór jednowątkowy o niewielkiej liczbie bohaterów z wyraźnym punktem kulminacyjnym i puentą.
 

 

 

Język polski kl. 7d L 9-11

19 kwietnia 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje