S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

20.05.20. – język polski, klasa 8e, lekcja nr 23.
 
Temat : Zdanie złożone współrzędnie – powtórzenie.
Polecenie 1.
Przeczytaj ramkę z wiadomościami na stronie 214 podręcznika. Następnie uzupełnij  oraz przepisz do zeszytu w całości poniższą notatkę, oprócz tego, co jest napisane w nawiasach.
1. W zdaniu złożonym współrzędnie żadne ze zdań składowych nie określa drugiego. Zdania składowe są połączone spójnikami lub bezspójnikowo rozdzielone przecinkiem.
2. Zdania złożone współrzędnie dzielimy na:
a) łączne – połączone spójnikami: ………………………………………………………………………………, przed którymi nie należy stawiać przecinka.
(Przepisz z podręcznika przykładowe zdanie.)
Wykres:                               1                                   2                              (te cyfry powinny być napisane tuż nad liniami)
                                    ------------------- … ------------------
b) rozłączne – połączone spójnikami: ………………………………………………………………………., przed którymi również nie należy stawiać przecinka.
(Przepisz z podręcznika przykładowe zdanie.)
Wykres:              1                              2
                ------------------ < …  > ------------------
c)   przeciwstawne – połączone spójnikami: …………………………………………………………………., przed     którymi należy stawiać przecinek .
                   (Przepisz z podręcznika przykładowe zdanie.)                                         
     Wykres:              1                                 2
                   ------------------> …  <-----------------       
d) wynikowe – połączone spójnikami: ………………………………………………………………………., przed którymi należy stawiać przecinek.
(Przepisz z podręcznika przykładowe zdanie.)
Wykres:               1                                2
                ------------------- > … > --------------------
Polecenie 2. ZAPAMIĘTAJ WIADOMOŚCI Z NOTATKI .
 Polecenie 3.  
                       Odrób w zeszycie ćwiczenia: 6/215 oraz 7/215
 
KOMUNIKAT: Proszę, aby ci z Was, którzy zamierzają w najbliższym czasie uczestniczyć w konsultacjach z języka polskiego, przysłali do mnie informację o tym, co chcielibyście powtórzyć lub przećwiczyć. Postaram się przygotować dla Was odpowiednie materiały. Ponadto proszę, abyście mieli ze sobą zeszyt, zeszyt ćwiczeń, podręcznik oraz przybory do pisania. Nie będzie możliwości wspólnego korzystania z podręcznika. Każdy musi mieć swój. 
Pamiętajcie, że udział w konsultacjach nie zwalnia Was z obowiązku odrabiania zdalnych lekcji. 

 

Język polski 8e L23

20 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje