S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

11.05.20. – klasa 8e, lekcja nr 19.

 

Temat: Zdania złożone podrzędnie – powtórzenie.

 

Polecenie 1.

Wykonaj poprawnie i zapisz w zeszycie ćwiczenie „na rozgrzewkę”- na górze str. 212, przy czym polecenie a) wykonaj w całości w odniesieniu do wszystkich zdań, zaś polecenie b) tylko dla zdania ostatniego.

Polecenie 2.

Napisz notatkę o zdaniach złożonych podrzędnie na podstawie ramki z wiadomościami na str. 212. Forma – jak zwykle – dowolna, ale musi zawierać następujące informacje:

- co to są zdania złożone podrzędnie?

- jakie są typy zdań złożonych podrzędnie?

- przykłady w/w zdań;

- imiesłowowy równoważnik zdania: co to jest, przykład;

- przecinek w zdaniu złożonym podrzędnie.

 

Polecenie 3.

Sformułuj i zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytania do ćwiczenia 1/213. Pamiętaj, że odpowiedzi mają być wyrażone przy pomocy zdań złożonych.

Polecenie 4.

Zapamiętaj wiadomości z notatki.

 

Uwaga:

Na odpowiedzi do zadań z lekcji 18 ( z piątku) czekam do jutra – czyli do wtorku, 12. maja. Są to zadania na ocenę.

Kto nie przyśle tej lekcji, też dostanie ocenę – niedostateczną.

Ci z Was, którzy nie przysłali przemówienia w wyznaczonym terminie, dostali „jedynki”. Teraz macie 2 tygodnie na poprawę: do 22.05.20. Kolejnego terminu poprawy nie będzie.

Jeśli ktoś przysłał przemówienie w terminie i nie dostał informacji o ocenie, proszę o informację na ten temat.

 

Język polski 8e L19

10 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje