S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

07.04.20.-język polski – kl. 8 D, lekcja 6.

 

Temat: Jak napisać podanie?

 

Polecenie 1. Przeczytaj uważnie wiadomości na str. 244 podręcznika.

Polecenie 2. Uzupełnij treść poniższej notatki.

  1. Podanie to rodzaj tekstu…………………………………………………………………………………………………..
  2. Budowa podania:
  1. ……………………………………………………………………………………….
  2. ……………………………………………………………………………………….
  3. ………………………………………………………………………………………..
  4. ……………………………………………………………………………………….
  5. ……………………………………………………………………………………….
  6. ………………………………………………………………………………………
  7. ………………………………………………………………………………………
  8. ………………………………………………………………………………………

ZAPAMIĘTAJ TREŚĆ P. 2 !

Polecenie 3. Korzystając z przykładowego wzoru podania na str. 244, napisz podanie do dyrektora wybranej szkoły ponadpodstawowej z prośbą o przyjęcie do szkoły od 01.09.2020.r.

Podanie najlepiej zapisać na kartce formatu A4, ale możesz też zapisać w zeszycie, traktując dwie sąsiadujące strony jako całość, jeśli Twój zeszyt ma format mniejszy niż A4.

Dyrektor szkoły nazywa się Jan Kowalski.

Nazwę szkoły możesz zmyślić, ale musi to być nazwa wiarygodna. Pamiętaj, że należy ją zapisać wielkimi literami (oprócz spójników i przyimków oraz skrótu: im., jeżeli szkoła ma nadane imię).

Data na podaniu: 15.05.2020. Podpisujesz się czytelnie własnym imieniem i nazwiskiem w odpowiednim miejscu.

Jako załączniki wpisujesz: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o egzaminie ósmoklasisty, 2 fotografie.

W ramce na str. 245 znajdziesz przykłady słownictwa stosowanego w podaniach. Możesz z nich skorzystać.

 

To wszystko na dzisiaj J

 

 

Język polski 8d L6

06 kwietnia 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje