S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

23.06.20. – język polski, klasa 8 d, lekcja nr 33.

Odrabiaj lekcję, korzystając z e-podręcznika. Adres: nowasp.ebooki.nowaera.pl

Wiadomości oraz ćwiczenia do dzisiejszego tematu znajdziesz na str. 288 - 294 e-podręcznika.

 

Temat: Imiona, nazwiska oraz nazwy miejscowości.

 

Polecenie 1. Przepisz do zeszytu poniższą notatkę.

 

 1. Imię to osobista nazwa człowieka. Wraz z nazwiskiem, które jest nazwą rodową, składa się na podstawowe określenie danej osoby.
 2. Imiona są starsze od nazwisk. Wywodzą się z języków słowiańskich oraz z języków obcych.
 3. Nazwiska zaczęto nadawać w Polsce około wieku XVI, jednak początkowo nosili je tylko szlachcice i bogaci mieszczanie. Dopiero w XIX w. stały się obowiązkowe dla wszystkich.
 4. Większość imion oraz nazwisk odmienia się. Można nadawać im formę przypadka oraz liczby.

Część imion ma formy męskie oraz żeńskie. Nazwiska obcego pochodzenia mogą się odmieniać, jednak niektóre są nieodmienne.

 1. Imiona, nazwiska oraz nazwy miejscowości to rzeczowniki własne i zawsze należy zapisywać je wielką literą.
 2. Nazwy miejscowości były tworzone:
 1. od charakterystycznych cech terenu, na którym była położona miejscowość – są to nazwy topograficzne, np. Międzylesie – miejsce położone między lasami; Czaplinek – miejsce, gdzie osiedlają się czaple;
 2. od działalności człowieka – to nazwy kulturowe, np. Kuźnice – to miejscowość, w której znajdowały się huty żelaza lub warsztaty kowali;
 3. od imion założycieli danej miejscowości, np. Bytom – gród Bytoma; są to nazwy dzierżawcze;
 4. od nazwy poddanych ważnej osobistości, np. Biskupice – nazwa ta oznaczała poddanych biskupa; są to nazwy patronimiczne;
 5. od nazwy zawodu, jaki wykonywali mieszkańcy, np. Kowale – miejscowość, w której mieszkali kowale; Szewce, Krawce itp.; są to nazwy służebne i zawodowe.
 1. Nazwy miejscowości należy odmieniać przez przypadki. Jeżeli nazwa miejscowa składa się z dwóch członów, należy odmieniać obie części tej nazwy, np. Nowy Sącz – do Nowego Sącza.

Polecenie 2. ZAPAMIĘTAJ WIADOMOŚCI Z NOTATKI.

 

To wszystko na dzisiaj J

 

Język polski 8d L33

22 czerwca 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje