S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

08.06.20. – j. polski, klasa 8d, lekcja nr 29.

 

Temat: Pisma urzędowe: życiorys, CV.

 

Polecenie 1.

Przeczytaj wiadomości dotyczące życiorysu jako formy pisma urzędowego oraz nowoczesnej formy życiorysu, zwanej w skrócie CV na str. 276- 277 podręcznika, a następnie uzupełnij poniższą notatkę. Zapisz notatkę w całości w zeszycie. Nie zapisuj treści w nawiasach.

  1. Życiorys to pismo urzędowe składane razem z innymi dokumentami, np. z ………………………..
  2. Tekst życiorysu zawsze piszemy w ………………………. osobie.
  3. Fakty ze swojego życia przedstawiamy w porządku ………………………………………. począwszy od wydarzeń najwcześniejszych do najnowszych.
  4. Informacje należy pogrupować tematycznie i zaprezentować w osobnych …………………………….
  5. Pod tekstem , po ……………………………. stronie należy złożyć własnoręczny, ……………………………..

podpis.

  1. CV [czytaj: siwi, potocznie: „cefałka”] to również życiorys, w którym pogrupowane informacje o sobie przedstawia się w formie punktów będących jednocześnie blokami tematycznymi.
  2. W CV obowiązuje odwrócona chronologia – rozpoczynamy od informacji najnowszych, a kończymy na najstarszych.

 

Polecenie 2.

Przeczytaj i przeanalizuj przykładowy życiorys na str. 277 podręcznika, a następnie przykładowe CV na str. 278.

 

Polecenie 3.

Wykonaj i zapisz w zeszycie ćw. 1/278 LUB 3/279.

Twoja praca powinna mieć formę wzorowaną na przykładowych życiorysach ( tradycyjnym lub w postaci CV) z podręcznika. Zastosuj wybrane słownictwo z ramki na str. 276.

Pamiętaj o właściwym rozmieszczeniu informacji ( czyli np. nie pisz na środku strony tego, co powinno być napisane po lewej stronie), bo w pismach urzędowych ważne jest, aby przestrzegać ustalonego schematu budowy dokumentu.

 

To wszystko na dzisiaj J

 

Język polski 8d L29

07 czerwca 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje