S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

26.05.20. – język polski, klasa 8d, lekcja nr 24.

 

Temat: Budowa i tworzenie wyrazów oraz kategorie słowotwórcze – powtórzenie.

 

Polecenie 1. Przeczytaj ramkę z wiadomościami na str. 254 podręcznika.

Następnie uzupełnij poniższą notatkę i w całości zapisz ją w zeszycie.

Nie przepisuj treści w nawiasach.

 

 1. Wyraz podstawowy – taki, od którego tworzy się nowy wyraz, np. praca>pracownik.
 2. Wyraz pochodny – wyraz utworzony …………………………………………
 3. Budowa wyrazu pochodnego:
 1. temat słowotwórczy – (napisz, co to jest)………………………………………………………….
 2. FORMANT – cząstka, dzięki której wyraz nabiera nowego znaczenia, np.

dom > domek robić > zrobić deskorolka skoczyć > skokᴓ (to jest przekreślone zero, w ten sposób oznacza się brak formantu)

 1. typy formantów:

- ……………………………………………, np. ……………………….. ,

- ……………………………………………, np. …………………….. ,

- ……………………………………………, np. ……………………... ,

- ……………………………………………, np. ………………………. .

[Kolejny punkt notatki uzupełnij na podstawie ramki z wiadomościami na str. 255.]

 1. Kategorie słowotwórcze to wyrazy mające podobne znaczenia. Wyróżniamy następujące kategorie słowotwórcze:
 1. nazwy wykonawców czynności, np. ……………………………………………………………………………..
 2. …………………………………………………,np.…………………………………………………………………………….
 3. nazwy urządzeń i narzędzi, np. ………………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 5. nazwy miejsc, np. ………………………………………………………………………………………………………
 6. …………………………………………, np.……………………………………………………………………………………….
 7. nazwy cech, np…………………………………………………………………………………………………………………
 8. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 9. nazwy zdrobniałe, np. …………………………………………………………………………………………………….
 10. ……………………………., np. …………………………………………………………………………………………………..

 

Polecenie 2.

 

ZAPAMIĘTAJ WIADOMOŚCI Z NOTATKI !

 

To wszystko na dzisiaj J

 

Język polski 8d L24

25 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje