S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

27.05.20., język polski, klasa 8b, lekcja nr 26.

 

Temat: Wypowiedzenia złożone wielokrotnie – powtórzenie.

 

Polecenie 1.

Przeczytaj ramkę z wiadomościami w podręczniku na str. 216. Następnie napisz punkt 1. notatki z objaśnieniem, co to jest wypowiedzenie złożone wielokrotnie.

 

Polecenie 2.

Zapisz punkt 2. notatki, a następnie przepisz do zeszytu tabelę i uzupełnij puste rubryki.

Rodzaj zdania

Z ilu zdań składowych jest zbudowane?

Jakie są relacje między zdaniami składowymi?

Zdanie złożone współrzędnie

 

 

 

 

 

Z dwóch

Jedno zdanie składowe jest nadrzędne, a drugie podrzędne.

 

Z trzech lub więcej

 

 

 

(Wiadomości potrzebne do wypełnienia tabeli znajdują się w ostatnich lekcjach powtórzeniowych)

 

Polecenie 3.

Wykonaj i zapisz w zeszycie ćwiczenie 11/216. W zeszycie zapisujcie tylko zdania przekształcone w złożone.

Pierwsze dwa zdania pojedyncze z ćwiczenia można przekształcić następująco, aby utworzyć z nich zdanie złożone:

Jeśli chcesz fantastycznie spędzić weekend, wybierz się na spływ kajakowy Krutynią.

Zapisz to zdanie w zeszycie. Następnie utwórz jeszcze 3 zdania: dwa złożone i jedno ( ostatnie) zdanie złożone wielokrotnie. Zapisz je wszystkie w zeszycie.

 

To wszystko na dzisiaj J

 

Komunikat: jak Wam wiadomo, wkrótce będą wystawiane oceny na koniec roku. Żeby uniknąć kłopotów z oceną końcową, wszyscy, którzy mają nieodrobione lekcje powinni je uzupełnić do 02.06.2020. Po upływie tego terminu za każdą nieodrobioną lekcję będzie wstawiona ocena niedostateczna do dziennika.

Po każdej lekcji, którą do mnie przysłaliście, dostaliście potwierdzenie. Jeżeli potwierdzenia nie ma, to znaczy, że lekcja nie była odrobiona. Sprawdźcie swoje potwierdzenia.

Powyższy komunikat nie dotyczy tych z Was, którzy regularnie odrabiają lekcje i nie mają żadnych zaległości.

 

 

Język polski 8b L26

26 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje