S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

11.05.20. –język polski, klasa 8 B, lekcja nr 19.

 

Temat: Film jako dziedzina sztuki.

Polecenie 1.:

Z tematu wypisz przydawkę, zapisz pytanie oraz część mowy jaką jest wyrażona. Zapisz w zeszycie pod tematem:

Przydawka: ………………………., pytanie:……………………, część mowy: ………………….

Polecenie 2.

Przeczytaj w podręczniku rozdział „Film”, str. 204-207.

Polecenie 3.

Uzupełnij poniższą notatkę, korzystając z wiadomości na str. 204-207 i zapisz notatkę w zeszycie:

 1. Historia filmu:
 1. pierwszy seans filmowy odbył się ……………….. w …………………….;
 2. epoka kina niemego trwała…………………………….. lat;
 3. pierwszy film dźwiękowy zaprezentowano w roku ……………;
 4. filmy w kolorze zaczęto tworzyć w latach …………… ……….. wieku;
 5. kolejny postęp w technologii filmowej to panoramiczny ekran i ……………………………………..;
 6. gatunki filmowe zaczęły rozwijać się (wpisz, kiedy)………………………………………………;
 7. kino najnowsze wykorzystuje technologie ……………………………………. do tworzenia efektów ……………………………… .
 1. Język filmu (dopisz objaśnienia):
 1. kadr ………………………………………………………………………………………………………………………………..;
 2. ujęcie………………………………………………………………………………………………………………………………..;
 3. plan filmowy ………………………………………………………………………………………………………………….;
 4. zbliżenie …………………………………………………………………………………………………………………………..;
 5. scena ………………………………………………………………………………………………………………………………;
 6. montaż ……………………………………………………………………………………………………………………………;
 7. scenariusz ……………………………………………………………………………………………………………………….;
 8. efekty specjalne ……………………………………………………………………………………………………………..;
 9. reżyseria …………………………………………………………………………………………………………………………..
 1. Najpopularniejsze gatunki filmowe (wpisz ich 7): ………………………………………………………………….

Polecenie 4: zapamiętaj wiadomości z punktów 1 – 3.

 

ZADANIE DODATKOWE, TYLKO DLA CHĘTNYCH: ćwiczenie 4/207. Termin wykonania: do 18.05.20.

UWAGA, Ci z Was, którzy nie przysłali przemówienia w wyznaczonym terminie, dostali oceny niedostateczne. Teraz macie do 22.05.20. czas na poprawę tych „jedynek”.

Jeśli ktoś przysłał pracę, a nie dostał informacji o ocenie, proszę o informację w tej sprawie.

 

 

 

Język polski 8b L19

10 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje