S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

17.04.2020. – 8c lekcja 10

20.04.2020 -8b lekcja 10

 

Temat: Świat pogański i chrześcijański w powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”

 

 1. Czas akcji powieści: lata od 63. do 66. w I w.; natomiast epilog dzieje się w ostatnim roku panowania cesarza Nerona, czyli 68.
 2. Miejsce akcji: głównie Rzym; czasami akcja zostaje przeniesiona do Ancjum, miejscowości w pobliżu Rzymu.
 3. Bohaterowie:
 1. Postacie historyczne : Neron, Poppea, Seneka ( dopisz jeszcze 3 postacie)…………………………
 2. Postacie fikcyjne: Marek Winicjusz, Ligia (dopisz kolejne 4 postacie)………………………………….
 1. Uzupełnij tabelę;

POGANIE

CHRZEŚCIJANIE

BOHATEROWIE DYNAMICZNI

(tacy, którzy stali się chrześcijanami w czasie trwania akcji powieści)

Neron

Petroniusz

(dopisz jeszcze 6 postaci)

Ligia

Ursus

(dopisz jeszcze 6 postaci)

(wpisz co najmniej 2 postacie)

 

 1. Notatki o wybranych bohaterach:

(Polecenie: wybierz jedną postać z grupy „poganie” oraz jedną z grupy „chrześcijanie” i napisz o każdej z nich 5- zdaniową notatkę.

Nie przepisuj polecenia, tylko je wykonaj i zapisz.)

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………

( Ostatnie zdanie w notatce o każdej z wybranych postaci może wyglądać następująco:

Postać tę oceniam …………………………………………, ponieważ ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

 

 1. Wnioski:
 1. Świat pogański ukazany w powieści tworzą w większości ludzie źli, bezideowi, okrutni i rozpustni, pozbawieni norm moralno-etycznych.
 2. Bardzo nieliczni z nich są w stanie zmienić swoje postępowanie, a nawet stać się prawdziwymi bohaterami.
 3. Chrześcijanie to ludzie dobrzy, pobożni, solidarni i skromni. Wzajemnie sobie pomagają, pokornie znoszą nawet najokrutniejsze tortury.
 4. świat chrześcijański w powieści jest symbolem dobra, a Rzymianie (poganie) są symbolem zła.

 

 

To wszystko na dzisiaj J

 

Język polski 8b 8c L10

16 kwietnia 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje