S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

21.04. 2020. JĘZYK POLSKI, KLASA 8 a, lekcja 9

 

 

TEMAT: Twórca i jego czasy: Henryk Sienkiewicz.

 

Polecenie 1. (w zeszycie: punkt 1./nie przepisuj polecenia do zeszytu, lecz jego wykonanie)

Przeczytaj wiadomości o H. Sienkiewiczu na str. 222 , a następnie sporządź w zeszycie notatkę biograficzną. Forma dowolna. Pamiętaj o zwięzłości,

która jest jedną z cech notatki. Nie przepisuj wszystkiego, wybieraj tylko najważniejsze informacje.

Zapamiętaj wiadomości z punktu 1.

 

Polecenie 2. Uzupełnij zdanie i wpisz je do zeszytu jako punkt 2.

Powieść „Quo vadis” została po raz pierwszy wydana w roku ……….. i od razu stała się bardzo popularna wśród czytelników.

Przetłumaczono ją na ….. języków. W roku …….. Henryk Sienkiewicz otrzymał – jako pierwszy Polak – literacką Nagrodę Nobla.

Łaciński tytuł tłumaczy się: „Dokąd idziesz/Dokąd zmierzasz”.

Zapamiętaj wiadomości z punktu 2.

Polecenie 3.

Wypełnij załączoną do tematu kartę pracy. Odpowiedzi udzielaj samodzielnie, następnie zapisz je na karcie lub w zeszycie (pamiętaj o zapisywaniu numeru zadania i stronie arkusza) i przyślij je do sprawdzenia na adres:wkzdalnau@gmail.com

 

 

 

 

Język polski 8a L9

20 kwietnia 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje