S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

23.06.20. – język polski, klasa 8a, lekcja nr 33.

Odrabiaj lekcję, korzystając z e-podręcznika. Adres: nowasp.ebooki.nowaera.pl

Wiadomości oraz ćwiczenia do dzisiejszego tematu znajdziesz na str. 295 – 298 e-podręcznika.

Temat: Najczęstsze błędy językowe.

Polecenie 1. Przepisz do zeszytu poniższą notatkę.

  1. Błąd językowy to nieświadome odstępstwo od obowiązującej normy językowej.
  2. Norma językowa – zbiór zasad ustalonych przez językoznawców dotyczących posługiwania się różnymi środkami językowymi.
  3. Podział błędów językowych:
  1. wewnętrznojęzykowe – dotyczą nieprzestrzegania reguł gramatycznych;
  2. zewnętrznojęzykowe – dotyczą nieprawidłowej pisowni, czyli ortografii oraz interpunkcji.
  1. Do najczęściej popełnianych błędów gramatycznych należą:
  1. błędy fleksyjne – nieprawidłowa odmiana wyrazów;
  2. błędy składniowe – nieprawidłowa budowa zdania;
  3. błędy leksykalne – użycie wyrazów bez znajomości ich znaczenia, tworzenie nieprawidłowych związków frazeologicznych, stosowanie niewłaściwych formantów słowotwórczych podczas tworzenia wyrazu, niewłaściwa wymowa głosek lub grupy głosek;
  4. błędy stylistyczne – częste powtarzanie tych samych wyrazów, używanie języka potocznego w oficjalnych wypowiedziach, stosowanie języka oficjalnego w wypowiedziach potocznych.

Polecenie 2. ZAPAMIĘTAJ WIADOMOŚCI Z NOTATKI.

Polecenie 3. Wykonaj poniższe ćwiczenie.

W podanych niżej zdaniach znajdują się różnego typu błędy gramatyczne. Popraw je, a następnie zapisz w zeszycie zdania w poprawionej wersji.

Dostałeś większą połowę czekolady.

Chcemy dotrzeć do szerokiego odbiorcy.

To jest zbyt droga cena za zwykłą koszulkę.

Posiadam 21 lat.

Musimy odpowiednio sformować naszą odpowiedź.

Gdy cofasz do tyłu, patrz w lusterka.

Ten film jest oparty na autentycznych faktach.

Niczego nie rozumiał i siedział jak na drożdżach.

Planuję wziąć urlop w miesiącu lipcu.

Bardzo liczymy na wzajemną współpracę.

 

KOCHANI! TO BYŁA WASZA OSTATNIA LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ. DZIĘKUJĘ WAM ZA WASZĄ PRACĘ, SZCZEGÓLNIE W CIĄGU OSTATNICH TRZECH MIESIĘCY. PRZED WAMI ZASŁUŻONE WAKACJE.

ŻYCZĘ WAM DOBREGO WYPOCZYNKU I WSPANIAŁYCH WAKACYJNYCH WRAŻEŃ!

A PO WAKACJACH – WIELU SUKCESÓW PODCZAS KOLEJNYCH LAT NAUKI W WYBRANYCH PRZEZ WAS SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH.

 

 

 

Język polski 8a L33

22 czerwca 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje