S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

15.06.20. – j. polski, klasa 8a, lekcja nr 30.

 

Temat: Rodzina wyrazów. Wyrazy złożone.

Polecenie 1.

Jeśli nie masz już podręcznika w wersji papierowej, skorzystaj z e-podręcznika, aby odrobić dzisiejszą lekcję. Adres strony internetowej: nowasp.ebooki.nowaera.pl

Przeczytaj wiadomości z ramki w górnej części str. 257, a następnie uzupełnij poniższą notatkę.

Zapisz notatkę w całości do zeszytu. Nie przepisuj treści w nawiasach.

 1. ……......... …………….. to grupa słów mająca wspólną cząstkę znaczeniową.
 2. …………………..- cząstka znaczeniowa wspólna dla wszystkich słów należących do tej samej rodziny wyrazów.
 3. Wyrazy pokrewne - ………………………………………………………………………………………………………………
 4. W rdzeniu czasem następuje wymiana głosek, czyli ………………………., np. stół – stolik /ó:o, ł:l
 5. Oboczne mogą być spółgłoski, samogłoski, a rdzeń zawierający oboczności nazywamy rdzeniem ……………………….. ., np.

(Zapisz poniższe wyrazy i podkreśl w nich wspólne cząstki, uwzględniając oboczności.)

stół, stołowy, stolarz , stolica, stolik, stołek, stolarz.

Polecenie 2.

Teraz przeczytaj kolejne wiadomości w dolnej ramce na str. 257 i kontynuuj uzupełnianie notatki.

 1. Wyrazy złożone to takie, które powstały ………………………………………………………………………………..
 2. Podział wyrazów złożonych:
 1. złożenia - …………………………………………………………………………………, np. ………………………………
 2. zrosty - ……………………………………………………………………………………., np. ………………………………
 1. Pisownia przymiotników złożonych:
 1. z łącznikiem - ……………………………………………………………………………., np. ……………………………..
 2. bez łącznika - ……………………………………………………………………………., np. ……………………………..

ZAPAMIĘTAJ WIADOMOSCI Z NOTATKI.

Polecenie 3.

Wykonaj i zapisz w zeszycie ćwiczenia: 9/257 (należy przepisać każdy szereg wyrazów, podkreślić rdzenie, a następnie wypisać oboczności – wypisuj tylko głoski, np. ó:o);

13 a) oraz 14 a) (nie przepisuj zdań, tylko wypisz wyrazy) str. 258.

 

To wszystko na dzisiaj J

ŻYCZĘ WAM POWODZENIA NA JUTRZEJSZYM EGZAMINIE !

 

Język polski 8a L30

14 czerwca 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje