S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

11.05.20. – język polski, klasa 8A, lekcja nr 16.

 

Temat: Części zdania: grupa orzeczenia - ćwiczenia.

Polecenie 1.

Wykonaj ćw. 9/211.

Poniżej jest napisane 1.zdanie. Przepiszcie je do zeszytu Według tego wzoru uzupełnijcie pozostałe zdania. Okolicznik oraz pytanie napisałam pogrubioną czcionką, w zeszycie wystarczy podkreślić.

Wczoraj (kiedy?) łatwo zdobyliśmy ten szczyt.

 

Polecenie 2.

Wykonaj i zapisz w zeszycie ćw. 10 a/211.

Poniżej podaję wzór, według którego należy wykonać to ćwiczenie. Zapisz pierwszy przykład , uzupełnij drugi i trzeci, przepisz czwarty i dopisz jeszcze 6 pozostałych.

wszedł (jak?) w stylu alpejskim

zginął (gdzie?) …………………………………………..

zginął (kiedy?) …………………………………………..

zginął (kiedy?) podczas wejścia na Lhotse

 

Polecenie 3.

Uzupełnij brakujące dopełnienia w podanych niżej zdaniach.

 

Wszyscy wiedzą (o czym?)…………………………… , których należy przestrzegać.

Prace domowe odrabiam (czym?)………………………………. lub (czym?)………………………..

Należy pamiętać (o czym?)……………………………………, jeżeli chcemy wyjść na spacer w czasie (czego?)………………………… .

 

Polecenie 4.

Podane zdania przepisz do zeszytu i podkreśl w nich dopełnienia.

Wczoraj odwiedził babcię, aby pomóc w sprzątaniu ogrodu.

Dawno nie widzieli swoich kolegów, którzy pojechali pociągiem nad morze.

Widziałem stado saren w pobliżu leśnej drogi .

 

 

Język polski 8a L16

10 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje