S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

20.04.20. – język polski, klasy 8abc, lekcja 8.

 

Temat: Bez wyboru – Krzysztof Kamil Baczyński „Z głową na karabinie”

Polecenie 1.

Przeczytaj notatkę biograficzną o autorze na str. 233 podręcznika, a następnie zapisz w zeszycie i uzupełnij punkt 1.notatki z lekcji.

  1. Krzysztof Kamil Baczyński – najważniejsze informacje:
  1. Lata życia: ……………………………..,
  2. Najwybitniejszy poeta ………………………………. ……………………………………..,
  3. Walczył i zginął w powstaniu ……………………………………………,
  4. Tematyka wierszy:

- ukazanie grozy wojny,

- tęsknota za ………………………………………………………………………………………… .

Polecenie 2. Przeczytaj wiersz na str. 233-234 podręcznika.

Polecenie 3. Wykonaj samodzielnie i zapisz w zeszycie ćw. 1/234.

Polecenie 4. Zapisz w zeszycie:

Ćw.2/234

Czas obecny:

Niedawna przeszłość:

„krąg się zaciska

„A mnie przecież zdrój rzeźbił chyży,

Wyhuśtała mnie chmur kołyska”

„ostrzem świszcząc, tnie tuż przy ustach”

„wody szerokie(…)niosły płatki bzu”

„na dnie śmierci wyrastam

Ja – syn dziki mego narodu”

„bujne obłoki”, „uśmiech matki”,

„ziemia rosła tęga – nie pusta”

„Z głową ciężką na karabinie”

„gołębia młodość”

„piersi zgniecie czas czarną łapą”,

„śmiercią niosło”, „umrzeć przyjdzie”

„się kochało wielkie sprawy”

 

Wniosek: Czas obecny to obrazy walki, strachu i śmierci. Niedawna przeszłość to szczęśliwe dzieciństwo i młodość pełna marzeń

oraz planów życiowych.

Polecenie 5. Wykonaj samodzielnie i zapisz w zeszycie ćwiczenia: 3 i 4 na str. 234.

Polecenie 6. Przepisz do zeszytu:

Ćw.6/234

Tragizm pokolenia, do którego należał Krzysztof Kamil Baczyński, polegał na niemożności realizacji planów życiowych.

II wojna światowa zniszczyła marzenia młodych ludzi żyjących w tamtym czasie. Młodzież musiała walczyć i często traciła życie,

nie doczekawszy końca wojny i nie przeżywszy swojej młodości, jak należało.

 

To wszystko na dzisiaj J

 

Język polski 8a 8b 8c L8

14 kwietnia 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje