S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

20.04.20.- język polski, klasa 7e, lekcja 9.

 

Temat: Twórca i jego czasy: Henryk Sienkiewicz.

Polecenie 1.

Przeczytaj wiadomości o autorze „Latarnika” na str. 164-165 podręcznika.

Polecenie 2.

Uzupełnij poniższą notatkę i zapisz ją w całości do zeszytu.

1.Henryk Sienkiewicz – kalendarium życia:

a) 1846 - …………………………………………………………………………………………….

b) 1866-1871 - ………………………………………………………………………………….

c) 1876-1878 - ………………………………………………………………………………….

d) 1884-1888 - ………………………………………………………………………………..

e) 1905 - …………………………………………………………………………………………

f) 1916 - …………………………………………………………………………………………….

2. Geneza noweli „Latarnik”:

a) utwór powstał w czasie pobytu autora w ………………………………………………………………………….

b) pierwowzorem głównego bohatera noweli, Józefa Skawińskiego, jest postać autentyczna o nazwisku ………………………………………..

3. Emigracja z ziem polskich w XiX wieku:

a) emigracja polityczna to ucieczka przed ………………………………………… za udział w ………………………………

Wyemigrowało wówczas ………………………tysięcy Polaków.

b) emigracja ekonomiczna (zarobkowa) to wyjazd z ziem polskich w poszukiwaniu ……………………………

……………………………….. W XiX w. wyemigrowało w tym celu ………………… mln Polaków.

Współcześnie żyjący Polacy również emigrują w celach zarobkowych.

Polecenie 3.

Wykorzystując wiadomości z punktu 3.oraz znajomość treści „Latarnika”odpowiedz całym zdaniem na pytanie: dlaczego wyemigrował

Józef Skawiński? Swoją odpowiedź zapisz jako punkt 4.notatki.

4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zapamiętaj wiadomości z dzisiejszej lekcji.

 

Język polski 7e L9

19 kwietnia 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje