S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

08.04.20. – język polski, klasa 7 E, lekcja 7.

 

Temat: Twórca i jego dzieło: Adam Mickiewicz „Świtezianka”

Polecenie 1.

Przeczytaj wiadomości na str. 206-207 podręcznika, a następnie uzupełnij treść punktów poniższej notatki.

 1. Ważne wydarzenia w życiu Adama Mickiewicza w latach: 1819 – 1829.
 1. 1819 -……………………………………………………………………………………….,
 2. 1822 - ………………………………………………………………………………………,
 3. Wiosna 1825 - …………………………………………………………………………………………….,
 4. Jesień 1825 - ……………………………………………………………………………………………,
 5. 1826 – pierwsze wydanie „Ballad i romansów”,
 6. ………….. – wyjazd z Rosji.
 1. Geneza ballady „Świtezianka”:
 1. Podczas pobytu w Kownie A .Mickiewicz wysłuchał wielu legend i opowieści ludowych, które wykorzystał do tworzenia ballad,
 2. Ballada „Świtezianka” została napisana w roku ………. I wydana wraz z innymi balladami w zbiorze pt. „Ballady i romanse” w roku …………

 

Polecenie 2.

Przeczytaj ramkę z wiadomościami na str. 211 i uzupełnij punkt 3 notatki.

 1. Ballada to gatunek mieszany, czyli łączący w sobie cechy różnych rodzajów literackich:
 1. Opowiada o ………………………………………………………………….,
 2. Bohaterowie są realistyczni i …………………………………..,
 3. Może budzić w czytelniku uczucie …………………………………,
 4. Zwykle ma budowę ………………………………….

 

Cała dzisiejsza notatka to wiadomości do zapamiętania.

 

To wszystko na dzisiajJ

 

Język polski 7e L7

07 kwietnia 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje