S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

15.06.20. – język polski, klasa 7e, lekcja nr 33.

 

Temat: Wywiad jako forma wypowiedzi.

 

Polecenie 1.

Przepisz do zeszytu poniższą notatkę.

  1. Wywiad to rozmowa dotycząca wybranego tematu prowadzona z osobą powszechnie znaną lub wyróżniającą się w danej społeczności.
  2. Celem wywiadu jest przybliżenie czytelnikom , słuchaczom lub widzom poglądów wybranej osoby.
  3. Kompozycja wywiadu:
  1. wstęp: przedstawienie rozmówcy, tematu oraz okoliczności, w których odbywa się wywiad;
  2. rozwinięcie: pytania oraz odpowiedzi na zadawane pytania;
  3. zakończenie: krótkie podsumowanie wywiadu, sformułowanie wniosków w odpowiedzi rozmówcy oraz podziękowanie rozmówcy za poświęcony czas.

Polecenie 2.

ZAPAMIĘTAJ WIADOMOŚCI Z NOTATKI.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wywiadzie, skorzystaj z e-podręcznika na str. 314-317 (adres strony internetowej: nowasp.ebooki.nowaera.pl)

W zeszycie ćwiczeń na str. 108-110 są zadania, które możesz wykonać, jeśli chcesz.

POLECENIE 3.

Wybierz jedno spośród poniższych zadań i odrób je w zeszycie:

  1. Przeprowadź i zapisz w zeszycie wywiad ze swoją Mamą na temat „Czy bycie mamą oraz wychowywanie dzieci jest łatwe, czy trudne?”.

Zastosuj taką kompozycję tekstu, jak opisana w punkcie 3 notatki. Liczba zadanych pytań oraz odpowiedzi na pytania: co najmniej 5 (ale można więcej).

  1. Przeprowadź i zapisz w zeszycie wywiad z koleżanką lub kolegą. Postaw pytania dotyczące zainteresowań, spędzania wolnego czasu, marzeń oraz planów na przyszłość.

Zastosuj taką kompozycję tekstu, jak opisana w punkcie 3 notatki. Liczba zadanych pytań oraz odpowiedzi na pytania: co najmniej 5 (ale można więcej).

 

 

To wszystko na dzisiaj J

 

 

Język polski 7e L33

14 czerwca 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje