S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

10.06.20. – język polski, klasa 7e, lekcja nr 32.

Od dzisiaj nie będziecie musieli korzystać z podręczników podczas odrabiania lekcji, bo część z Was już je oddała (lub za chwilę odda) do biblioteki. Dlatego ćwiczenia znajdziecie w tekście każdej lekcji. Odrabiajcie tak, jak do tej pory, czyli nie przepisujcie poleceń do ćwiczeń, tylko odpowiedzi na polecenia.

Jeżeli ktoś z Was będzie chciał dowiedzieć się więcej o danym temacie lekcji, może korzystać z e-podręcznika na stronie nowasp.ebooki.nowaera.pl

 

Temat: Skrótowce i skróty.

Polecenie 1.

Zapisz w zeszycie poniższą notatkę z wiadomościami.

  1. SKRÓTOWIEC to wyraz, który powstał ze skrócenia kilkuwyrazowej nazwy instytucji, państwa, urzędu, organizacji lub partii politycznej, np. NBP – Narodowy Bank Polski, UE – Unia Europejska, PAN – Polska Akademia Nauk.
  2. Skrótowce najczęściej składają się z pierwszych liter lub pierwszych sylab wyrazów tworzących nazwę i trzeba je zapisywać wielkimi literami. Małymi literami zapisuje się tylko spójniki i przyimki, jeżeli znajdują się w nazwie, np. MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
  3. Skrótowce dzielą się na:
  1. LITEROWCE – utworzone z pierwszych liter wyrazów wchodzących w skład nazwy, np. RP (wymawiamy: er-pe) – Rzeczpospolita Polska;
  2. GŁOSKOWCE – utworzone z pierwszych liter skracanej nazwy; wymawia się je tak, jak wyrazy, np. WOŚP (wymowa: wośp)- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy;
  3. GRUPOWCE – utworzone z pierwszych sylab wyrazów ze skracanej nazwy, np. Polfa – Polska Farmacja;
  4. MIESZANE – utworzone lub wymawiane w sposób charakterystyczny dla przynajmniej dwóch typów wymienionych w podanych wyżej podpunktach a), b),c), np. PZKol – Polski Związek Kolarski.
  1. Skrótowce, których wymowa kończy się spółgłoską, można odmieniać, np. PRL (wymowa: peerel = Polska Rzeczpospolita Ludowa) – Żyłem w czasach w PRL-u. (wymowa: w peerelu).
  2. Jeżeli ostatnią wymawianą głoską w skrótowcu jest samogłoska, to nie należy go odmieniać, np. ZHP – Należę do ZHP. (wymowa: zethape).
  3. SKRÓT – to skrócony zapis wyrazu lub kilku wyrazów składający się z jednej litery albo kilku liter. Skróty zawsze należy wymawiać jako pełny wyraz, np. ucz. = uczeń; n-l = nauczyciel; m =metr; kg = kilogram.

Ćwiczenie 1.

Uzupełnij poniższą tabelę. W ostatniej kolumnie stosuj skróty nazw typów skrótowców: L. – literowiec; GŁ. – głoskowiec; GR. – grupowiec; M. – mieszany. W drugiej kolumnie wpisz pełne nazwy, od których został utworzony skrótowiec. Jeżeli nie znasz pełnej nazwy, poszukaj w Internecie.

 

Skrótowiec

Pełna nazwa Wymowa

Typ skrótowca

UJ

Uniwersytet Jagielloński (ujot)

L.

GUS

 

 

MKOL

 

 

WoS

 

 

MZ

 

 

 

To wszystko na dzisiaj J

 

Język polski 7e L32

09 czerwca 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje