S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

09.06.20. – język polski, klasa 7e, lekcja nr 31.

 

Dzisiejszą lekcję oraz następne odrabiajcie, korzystając z e-podręcznika. Adres strony internetowej :

nowasp.ebooki.nowaera.pl

Temat: Sens nadziei – Jerzy Liebert „Nadzieja”.

Polecenie 1. Uzupełnij notatkę o autorze wiersza na podstawie informacji znajdujących się na str. 302. Zapisz notatkę w całości do zeszytu.

  1. Jerzy Liebert to poeta, który żył w latach: …………………………….. .
  2. Uznawany jest za ……………………………………………………………………………………………………………. .
  3. Twórczość poetycka autora skupia się wokół tematów:
  1. ……………………………………………………………………………….;
  2. ………………………………………………………………………………. ;
  3. ………………………………………………………………………………. .

Polecenie 2. Uważnie przeczytaj wiersz na str. 302 podręcznika.

Wyjaśnienie znaczenia niektórych słów lub zwrotów z tekstu wiersza:

„kiedym (…) pojął” = kiedy zrozumiałem;

„rozedrgana” = wprawiona w drgania, w ruch;

„gromem” = piorunem.

Polecenie 3. Po przeczytaniu wiersza odpowiedz na poniższe pytania. Swoje odpowiedzi zapisuj jako kolejne punkty notatki.

Nie przepisuj pytań ani treści w nawiasach. Odpowiadaj całymi zdaniami.

- Kim jest lub kim może być podmiot liryczny wiersza, w jakiej sytuacji może się znajdować?

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Do kogo lub czego mówi podmiot liryczny? (wymień czterech odbiorców) Do odpowiedzi dodaj odpowiedni cytat.

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- O czym mówi podmiot liryczny (w odpowiedzi zastosuj zdanie złożone podrzędnie przydawkowe)

6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Polecenie 4. Zapisz swoją opinię na temat : kiedy nadzieja może przynieść pożytek, a kiedy – spowodować szkody? Podaj przykłady z życia lub ze znanych Ci lektur.

Twoja odpowiedź może wyglądać następująco.(Ale możesz też napisać „po swojemu”; ważne, by odpowiedź była pełna oraz poprawna gramatycznie i ortograficznie.)

Moim zdaniem, nadzieja może przynieść pożytek człowiekowi, który ………………………...........................................

………………………………………………………………….. . W takiej sytuacji znalazł się bohater lektury/mój kolega/mój sąsiad ……………………………, który ………..…………………………………..………………..........................................................................

Czasem jednak nadzieja może spowodować szkody. Na przykład wtedy, gdy ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………........................................................

 

To wszystko na dzisiajJ

 

 

Język polski 7e L31

18 czerwca 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje