S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

08.06.20. – język polski, klasa 7e, lekcja nr 30.

 

Temat: Kłopotliwe przedrostki i przyrostki.

 

Polecenie 1.

Przeczytaj tekst w ćwiczeniu „na rozgrzewkę” i wykonaj polecenie tego ćwiczenia.

Podpowiedź: należy znaleźć i wypisać tylko cztery wyrazy.

Polecenie 2.

Przeczytaj ramkę z wiadomościami na str. 292, a następnie uzupełnij poniższą notatkę.

Całą notatkę zapisz w zeszycie. Nie przepisuj treści w nawiasach.

  1. Pisownia przedrostków: z-, s- :
  1. Większość wyrazów z przedrostkami z-, s- piszemy zgodnie z ………………………………….., np.

………………………, ……………………………., ……………………………., ……………………………………… ;

  1. Przed : h, s, sz, si, zi, dzi zawsze piszemy z, np.(wpisz wszystkie podane przykłady, czyli 6 wyrazów) ………………………………………………………………………………………………………………………..;
  2. Przed ci zawsze piszemy ś a nie si, np. …………………………………………………………………………….;
  3. Przed ch zawsze piszemy ….., np. ………………………..;
  4. Przed h zawsze piszemy ….., np. ………………………. .
  1. Pisownia przyrostków:
  1. –ctwo, -cki piszemy zgodnie z ……………………………, np. ……………………….., ……………………….;
  2. –dztwo, -dzki piszemy po d, dz, dź, np. ………………………………., …………………………………, ……………………………..

Polecenie 3. ZAPAMIĘTAJ WIADOMOŚCI Z NOTATKI.

Polecenie 4.

Wykonaj i zapisz w zeszycie ćw. 1/292 oraz ćw. 5/294 <– przepisuj całe zdania, a nie tylko uzupełnienia.

 

To wszystko na dzisiaj J

 

Język polski 7e L30

07 czerwca 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje