S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

11.05.20. – język polski, klasa 7e, lekcja nr 18.

Temat: Kiedy stawiać przecinek w zdaniu złożonym?

Polecenie 1.

Na początek wykonajcie ćwiczenie 9/198. Użyte w poleceniu słowo „wskaż” oznacza „podkreśl” podrzędną część zdania.

Do zeszytu należy wpisać wszystkie zdania, również pierwsze, rozwiązane przeze mnie.

Na przykładzie pierwszego zdania pokażę Wam, jak należy wykonać to ćwiczenie.

Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada./ Zdanie podmiotowe.

Pozostałe zdania rozwiązujcie samodzielnie. Trzeba sobie przypomnieć z poprzednich dwóch lekcji, na jakie pytania odpowiadają zdania podrzędne, a potem określić typ zdania i zapisać tę nazwę w zeszycie obok zdania lub pod nim.

Polecenie 2.

Przeczytaj ramkę z wiadomościami na temat interpunkcji w zdaniach złożonych – podręcznik, str. 199. Następnie zapisz w całości poniższą notatkę w zeszycie, uzupełniając ją poprawnymi informacjami z ramki.

  1. W zdaniu podrzędnie złożonym zawsze …………………………………………………………………………………
  2. W zdaniu złożonym współrzędnie oddzielamy przecinkiem zdania składowe, które:
  1. nie są ………………………………………………………………………………………………., np. ……………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………;

  1. są połączone spójnikami: ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………;

  1. W zdaniu złożonym współrzędnie nie stawiamy przecinka między zdaniami składowymi połączonymi spójnikami: ………………………………………………………………………………………………………..
  2. Jeżeli spójnik wymieniony w p.3. powtarza sią w zdaniu, należy………………………………………………………………………, np. ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Polecenie 3.

Zapamiętaj wiadomości z notatki.

 

To wszystko na dzisiaj J

 

Język polski 7e L18

10 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje