S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

06.05.20., język polski, klasa 7e, lekcja 17.

 

Temat: Zdania złożone podrzędnie: okolicznikowe, podmiotowe i orzecznikowe.

Polecenie 1.

Uważnie przeczytaj wiadomości o zdaniach złożonych podrzędnie: okolicznikowych, podmiotowych i orzecznikowych na str. 197 podręcznika.

Polecenie 2.

Zredaguj notatkę o trzech rodzajach zdań złożonych podrzędnie. Twoja notatka będzie się składać z trzech punktów.

  1. Zdania okolicznikowe ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przykłady zdań okolicznikowych: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Zdania podmiotowe ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przykłady zdań podmiotowych: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Zdania orzecznikowe ………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przykłady zdań orzecznikowych: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Polecenie 3.

Zapamiętaj wiadomości z notatki.

 

To wszystko na dzisiaj J

 

 

Język polski 7e L17

05 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje