S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Lekcja 33

 

Temat: O rodzinie wyrazów.

 

Cele lekcji:

- buduję rodzinę wyrazów.

 

 

Polecenie 1.

Przeczytaj ramkę z wiadomościami na str. 290 podręcznika i uzupełnij poniższą notatkę.

  1. ……......... …………….. to grupa słów mająca wspólną cząstkę znaczeniową.
  2. …………………..- cząstka znaczeniowa wspólna dla wszystkich słów należących do tej samej rodziny wyrazów.
  3. Wyrazy pokrewne - …………………………………………..
  4. W rdzeniu czasem następuje wymiana głosek, czyli ………………………., np. stół – stolik /ó:o, ł:l

 

Polecenie 2

Zapoznaj się z wiadomościami zamieszczonymi w linku:

 

Polecenie 3

Zapisz pięć wyrazów które utworzą rodzinę wyrazu - dom.

 

Język polski 7d L32

07 czerwca 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje