S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Lekcja 19-20

Temat: Zasady cytowania tekstów.

 

Cel lekcji:

- poprawnie przytaczam cudze wypowiedzi

 

Cytat – dosłowne przytoczenie w wypowiedzi krótkiego fragmentu tekstu innego autora.

 

ROLA CYTATÓW:

 • świadczą o erudycji (czyli o wiedzy),
 • podnoszą wartość pracy,
 • pozwalają na polemikę z autorami cytowanych wypowiedzi,
 • sprawiają, że możemy coś silniej uargumentować, powołując się na czyjeś słowa,
 • odgrywają szczególną rolę w analizie wierszy i interpretacji poezji.

 

JAKIE ISTNIEJĄ SPOSOBY CYTOWANIA?

Cytując czyjeś słowa w tekście, mamy do wyboru trzy rozwiązania:

 • cudzysłów
 • kursywa
 • wydzielony tekst

 

 

jAK STOSOWAĆ CYTATY?:

 

 • cytując zawsze podawaj kto jest autorem tych słów i w jakim tekście one się pojawiły (dobrym zwyczajem jest również na końcu pracy sporządzić bibliograficzny spis pozycji, do których się odwoływałeś)
 • zawsze wyróżniaj cytat ujmując go w cudzysłów, który go rozpoczyna i kończy
 • cytując wiersze wyróżniaj je graficznie z własnego tekstu i zawsze zachowuj układ wersyfikacyjny i (o ile to możliwe) układ graficzny fragmentu
 • cytuj tylko najistotniejsze dla twojego wywodu fragmenty (jeśli myśl jest rozbita dygresją wówczas korzystaj ze znaku (...) wskazującego na pominięcie fragmentu wypowiedzi w obrębie jednego cytatu
 • integruj cytat z całym tekstem
 • zatroszcz się o to, by cytaty były wprowadzone do tekstu jakimś zdaniem, frazą, słowem
 • zadbaj, by każdy przywoływany fragment tekstu był opatrzony twoim komentarzem, interpretacją, analizą, tak, by nie było zbędnych wątpliwości co do tego, jaką rolę on pełni w twojej pracy.
 • pamiętaj by cytat miał sens, by nie był wyrwany z kontekstu, zdania, z którego pochodzi (aby tego uniknąć cytuj fragmenty stanowiące całości znaczeniowe lub przynajmniej peryfrazuj kontekst wprowadzając cytat

 

Zadanie 1

Zapoznaj się NOWĄ WIASDOMOŚCIĄ podręcznik strona 238 i 239 Zasady stosowania cudzych tekstów i wykonaj zadnie 1,2,3,4 /82,83 – w zeszycie ćwiczeń.

 

Zadanie 1

Zapisz w zeszycie zadanie 5 ze strony 240 (w tym celu przeczytaj NOWĄ WIADOMOŚĆ – Jak powoływać się na źródła?).

 

 

Język polski 7d L19-20

10 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje