S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Lekcja 16-17

 

Temat: Jak napisać rozprawkę?

 

Cel lekcji:

- doskonalenie umiejętności pisania rozprawki.

 

 

Zadanie 1

 

Zapoznaj się w wiadomościami zawartymi w podręczniku na stronie 224 dotyczącymi rozprawki.

 

Następnie wysłuchaj wykładu: Jak napisać rozprawkę?

 

Zapisz w zeszycie

 

  1. Budowa rozprawki:
  1. schemat 1.:

- teza,

- rozwinięcie (argumenty + przykłady),

- zakończenie (podsumowanie );

  1. schemat 2.:

- hipoteza,

- rozwinięcie (argumenty „za” i „przeciw” + przykłady),

- zakończenie (podsumowanie: rozstrzygnięcie wątpliwości, sformułowanie tezy

popierającej argumenty „za” lub „przeciw”.

 

Zadanie 2

 

Wykonaj zdanie 2 i 4 w zeszycie ćwiczeń (strona 100-101).

 

 

Zadanie3

 

Zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi pisania rozprawki.

 

https://epodreczniki.pl/a/uczymy-sie-redagowac-rozprawke/Dq3DhzaTi

 

Zadanie 4

 

Na podstawie podręcznika strona 224-225 oraz zgromadzonych wiadomości wypisz po 5 przykładów słownictwa charakterystycznego dla rozprawki

 

Wstęp –

Rozwinięcie –

Zakończenie -

 

 

Język polski 7d L16-17

04 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje