S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Lekcja 9

Temat: Neologizmy w „Mojej piosnce (II)” C.K. Norwida.

Cel: Przypomnienie wiadomości o środkach stylistycznych, w szczególności neologizmach.

NaCoBeZu:

  1. Utrwalenie symboli z poprzedniej lekcji : „kruszyna chleba”, „bocianie gniazdo”, powitanie ”Bądź pochwalony”.
  2. Powtórzenie wiadomości o neologizmach i ich wyszukiwanie w tekście.
  3. Interpretacja neologizmów.

Zad. 1

Utrwalenie wiadomości o symbolach w wierszu, które mają związek z tęsknotą poety za ojczyzną.

Przepisz do zeszytu :

„kruszyna chleba” – chleb jest darem nieba, wytworem ciężkiej pracy na roli człowieka, symbolem dostatku materialnego i symbolem religijnym;

„ bocianie gniazdo” – znak szczęścia, powodzenia, dostatku, powód do dumy dla gospodarza, w którego obejściu bociany uwiły sobie gniazdo;

„Bądź pochwalony” – symbol dobroci, bezpieczeństwa, zaufania, bo kto wita się w imię Chrystusa, jest przedstawicielem tych cech.

Zad. 2

Przeczytaj w podręczniku na str. 163 informacje o neologizmie. Poszukaj neologizmów w wierszu.

 

 

 

 

 

 

Zad. 3

Przerysuj tabelę do zeszytu i uzupełnij neologizmami z piątej zwrotki.

NEOLOGIZM

WYJAŚNIENIE NEOLOGIZMU

 

Stan ducha, kiedy człowiek już do niczego ani do nikogo nie tęskni, nie wspomina, nie pragnie zobaczyć drugiej osoby lub miejsca.

 

Stan umysłu, kiedy człowiek przestaje myśleć o swoim życiu, ponieważ nie ma już sił na borykanie się z losem, poddaje się biegowi wypadków i jest mu wszystko jedno co się z nim stanie.

 

Chwiejność postawy, brak jasnych, czystych wartości moralnych.

 

Wyślij na Messenger lub e-mail : pracadomowapolski@wp.pl wykonaną tabelkę.

 

Język polski 7b 7c L9

15 kwietnia 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje