S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Lekcja 8

Temat: Tęsknota za ojczyzną w wierszu Cypriana Kamila Norwida

pt. ”Moja piosnka (II)”.

Cel : poznaję utwór C. K. Norwida, nazywam podmiot liryczny i adresata wiersza, opisuję kraj przedstawiony w tekście.

NaCoBeZu:

  1. Znam sytuację C. K. Norwida – emigracja.
  2. Nazywam podmiot liryczny i adresata wiersza.
  3. Opisuję własnymi słowami kraj ukazany w utworze.
  1. Wysłuchaj wiersza
  2. Napisz w zeszycie notatkę.

„Moja piosnka II” to utwór Cypriana Kamila Norwida, który powstał

w 1854 r., kiedy autor przebywał na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Pisarz wyraził w nim tęsknotę za utraconą ojczyzną,

którą opuścił jako dwudziestolatek i nigdy już do niej nie wrócił. Podróżował też po całej Europie tak jak inni pisarze,

np. A. Mickiewicz czy J. Słowacki. Zmarł w przytułku dla ubogich polskich emigrantów pod Paryżem.

3.Wykonaj ćwiczenie 1 ze strony 163 w podręczniku.

4. Opisz według własnego pomysłu kraj przedstawiony w wierszu. Możesz to zrobić za pomocą schematu-słoneczka,

punktów lub tekstu. Opieraj się na trzech pierwszych zwrotkach, w których odnajdziesz typowe sceny dla ojczyzny.

5.Wyślij rozwiązania zadania trzeciego i czwartego na Messenger lub e-mail : pracadomowapolski@wp.pl .

 

 

 

 

 

 

Język polski 7b 7c L6

14 kwietnia 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje