S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Lekcja 32

Temat: Tworzenie i budowa wyrazów. Rodzina wyrazów.

Cel: poznanie nowych pojęć takich jak wyraz pochodny, podstawowy, temat słowotwórczy i formant , rodzina wyrazów.

Zad. 1

Przeczytaj ramkę, która umieszczona została na Messengerze, a następnie uzupełnij notatkę.

Całą notatkę zapisz w zeszycie.

 1. Wyraz podstawowy – taki, od którego tworzy się nowy wyraz.
 2. Wyraz pochodny - ………………………………………………………………… .
 3. Wyraz pochodny składa się z :
 1. tematu słowotwórczego, czyli ……………………………………………………. ,
 2. FORMANTU - …………………………………………………………………… ,
 3. w temacie słowotwórczym mogą wystąpić OBOCZNOŚCI, czyli wymiana głosek, np. wóz – wozić – oboczności: ó:o, z:zi .
 1. Typy formantów słowotwórczych (przeczytaj ramkę umieszczoną przeze mnie na Messengerze i uzupełnij):

a)………………………………………………, np.…………………………………..,

b) …………………………- ………………………, np.…………………………………..,

c) ………………………… - ……………………….., np.…………………………………,

d) ………………………… - ……………………….., np.………………………………….. .

Zad. 2

Przeczytaj ramkę wstawioną przeze mnie na Messenger i uzupełnij poniższą notatkę. Zapisz notatkę w całości do zeszytu. Nie przepisuj treści w nawiasach.

 1. ……......... …………….. to grupa słów mająca wspólną cząstkę znaczeniową.
 2. …………………..- cząstka znaczeniowa wspólna dla wszystkich słów należących do tej samej rodziny wyrazów.
 3. Wyrazy pokrewne - ………………………………………………………………………………………………………………
 4. W rdzeniu czasem następuje wymiana głosek, czyli ………………………., np. stół – stolik /ó:o, ł:l
 5. Oboczne mogą być spółgłoski, samogłoski, a rdzeń zawierający oboczności nazywamy rdzeniem ……………………….. .

 

 

Język polski 7b 7c L32

21 czerwca 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje