S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Lekcja 22

Temat: Twórca i jego dzieło: Adam Mickiewicz „Świtezianka”.

Cel: Poznanie genezy utworu A. Mickiewicza oraz cech ballady.

NaCoBeZu:

 1. Analizuję oś czasu .
 2. Uzupełniam tekst z lukami o genezie „Świtezianki”.
 3. Analizuję cechy ballady.

Zad. 1.

Przeczytaj wiadomości na str. 206-207 podręcznika, a następnie uzupełnij treść punktów poniższej notatki.

 1. Ważne wydarzenia w życiu Adama Mickiewicza w latach: 1819 – 1829.
 1. 1819 -………………………………………………………………. ,
 2. 1822 - ………………………………………………………………. ,
 3. wiosna 1825 - ……………………………………………………… ,
 4. jesień 1825 - ………………………………………………………. ,
 5. 1826 – pierwsze wydanie „Ballad i romansów”,
 6. ………….. – wyjazd z Rosji.

Zad. 2

Geneza ballady „Świtezianka”:

 1. Podczas pobytu w Kownie A .Mickiewicz wysłuchał wielu legend i opowieści ludowych, które wykorzystał do tworzenia ballad.
 2. Ballada „Świtezianka” została napisana w roku ………. i wydana wraz z innymi balladami w zbiorze pt. „Ballady i romanse” w roku …………

 

Zad. 3

Przeczytaj ramkę z wiadomościami na str. 211 i uzupełnij punkt 3 notatki.

 1. Ballada to gatunek mieszany, czyli łączący w sobie cechy różnych rodzajów literackich:
 1. Opowiada o …………………………………………………………… .
 2. Bohaterowie są realistyczni i ………………………………………… .
 3. Może budzić w czytelniku uczucie …………………………………... .
 4. Zwykle ma budowę …………………………………………………… .

 

 

Język polski 7b 7c L22

19 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje