S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Lekcja 18

Temat: Jak trafnie przekazać informację?

 

Cele lekcji:

- odróżniam mowę zależną i niezależną,

- potrafię przekształcić mowę zależną na niezależną i odwrotnie.

 

 1. NOTATKA DO ZAPISANIA W ZESZYCIE

Cudze myśli, poglądy możemy przytaczać w dwojaki sposób:

 • przytaczając dosłownie cudze słowa – mowa bezpośrednia (niezależna).
  „Nie odrobiłeś lekcji!” – krzyknęła ze zdenerwowaniem matka Pawła.

Matka ze zdenerwowaniem krzyknęła :”Nie odrobiłeś lekcji!”.

 • omawiając wypowiedź w formie sprawozdawczej, pośredniej – mowa pośrednia (zależna).
  Zdenerwowana matka Pawła krzyknęła, że syn nie odrobił lekcji.

 

Zapoznaj się z informacjami poniżej . Nie przepisuj.

 

Czym jest mowa niezależna?

To dosłowne przytoczenie cudzej lub własnej wypowiedzi. Zdanie jest zapisane lub przytoczone ustnie dokładnie tak, jak zostało wypowiedziane przez nadawcę.
Krzysiek zapytał Majkę: „Pójdziesz ze mną do kina?”
Majka odpowiedziała: „Nie mogę, muszę napisać wypracowanie”.

Ewa zapytała siostrę: „Pojedziemy dzisiaj na basen?”
. ↓ ↓
zdanie wprowadzające zdanie wprowadzane

 • Zdanie wprowadzające informuje, kto wypowiada przytoczone słowa.
 • Zdanie wprowadzane to po prostu przytoczenie cudzych lub własnych słów. Ważne jest to, by wypowiedź była przytoczona dosłownie.

Zapamiętaj!
Zdania w mowie niezależnej nie są ze sobą połączone składniowo.

Czym jest mowa zależna?

To przytoczenie cudzej lub własnej wypowiedzi w formie zdania podrzędnego.

Zamiana mowy niezależnej na zależną

Żeby przekształcić zdanie w mowie niezależnej na zależną trzeba nasz cytat uzależnić składniowo od zdania nadrzędnego.
– Matka powiedziała mi: „Posprzątaj pokój”.
– Matka powiedziała mi, żebym posprzątała pokój.

Albo
– Anka zapytała mnie: „Czy spotkałaś się wczoraj z Robertem?”
– Anka zapytała mnie, czy spotkałam się z Robertem.

Zauważ, że zdania w mowie niezależnej nie jest związane składniowo ze zdaniem wprowadzającym przytoczenie. Dopiero przy zamianie na mowę niezależną takie zdanie staje się zależne i przybiera formę zdania podrzędnego dopełnieniowego.

Ćwiczenie I

Wykonaj w zeszycie. Zamień mowę niezależną na zależną.

 

 1. Dziś radio podało znajomość: „Do Polski przyjedzie w tym roku Leonard Cohen”.
 2. Nauczyciel poprosił uczniów: „Ustawcie krzesła w sali gimnastycznej”.
 3. Mama przykazała rodzeństwu: „Nie otwierajcie nikomu drzwi”.

 

Zamień mowę zależną w niezależną.

 

 1. Przeczytałam w ogłoszeniu, że potrzebna jest osoba do pracy na basenie.
 2. Ciocia napisała w liście, że zaprasza nas na wakacje.
 3. Matka poleciła córce, żeby umyła okna.

ZADANIE NA OCENĘ DO WYSŁANIA

Zadanie 5 str. 48 w zeszycie ćwiczeń

 

 

Język polski 7b 7c L18

07 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje