S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

Lekcja 16

Temat: Zdania złożone podrzędnie: przydawkowe i dopełnieniowe.

Cel : Poznanie zdań złożonych podrzędnie.

NaCoBeZu:

  1. Przypomnienie wiadomości o zdaniach współrzędnie i podrzędnie złożonych.
  2. Poznanie różnych typów zdania podrzędnego.
  3. Rozpoznawanie zdań złożonych podrzędnie : przydawkowego i dopełnieniowego.

Zad. 1

Przepisz do zeszytu poniższe dwa punkty notatki.

  1. Zdanie złożone podrzędnie zawsze składa się z dwóch części:
  1. nadrzędnej (określanej),
  2. podrzędnej (określającej).
  1. Przy pomocy nadrzędnej części zdania zadajemy pytanie, a częścią podrzędną na to pytanie odpowiadamy, np.:

Chłopiec bawi się zabawką, którą dostał na urodziny.

Pytanie: Jaką zabawką bawi się chłopiec? (część nadrzędna)

Odpowiedź: którą dostał na urodziny. (część podrzędna)

Zad. 2

Na podstawie wiadomości w podręczniku na str. 197 napisz kolejna dwa punkty notatki.

  1. Zdanie przydawkowe (na jakie pytania odpowiada, przykład zdania przydawkowego)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Zdanie dopełnieniowe (na jakie pytania odpowiada, przykład zdania dopełnieniowego)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Zad. 3

Odrób ćw. 6a)/197 (Trzeba przepisać tylko dwa zdania przydawkowe, ale sami musicie je znaleźć.)

Zad 4

  1. ćw.8/198. (Przepisujcie wszystkie CAŁE zdania, a nie tylko uzupełnienia!)

 

 

Język polski 7b 7c L16

05 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje