S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

10.06.20. – j. polski, klasa 7a, lekcja nr 31.

Od dzisiaj nie będziecie musieli korzystać z podręczników podczas odrabiania lekcji, bo część z Was już je oddała (lub za chwilę odda) do biblioteki. Dlatego ćwiczenia znajdziecie w tekście każdej lekcji. Odrabiajcie tak, jak do tej pory, czyli nie przepisujcie poleceń do ćwiczeń, tylko odpowiedzi na polecenia.

Jeżeli ktoś z Was będzie chciał dowiedzieć się więcej o danym temacie lekcji, może korzystać z e-podręcznika na stronie nowasp.ebooki.nowaera.pl

Temat : Rodzina wyrazów.

Polecenie 1.

Przepisz do zeszytu poniższe wyrazy i podkreśl w nich powtarzające się cząstki:

pisak, pismo, zapis, pisownia, napis, wypisać, przepis, pismak, pisanka, dopisek, przepisanie

Polecenie 2. Zapisz poniższą notatkę w całości do zeszytu. Nie przepisuj treści w nawiasach.

  1. RODZINA WYRAZÓW - to grupa słów mająca wspólną cząstkę znaczeniową.
  2. RDZEŃ SŁOWOTWÓRCZY- cząstka znaczeniowa wspólna dla wszystkich słów należących do tej samej rodziny wyrazów.
  3. WYRAZY POKREWNE – wszystkie wyrazy należące do danej rodziny wyrazów.
  4. W rdzeniu czasem następuje wymiana głosek, czyli OBOCZNOŚĆ np. stół – stolik /ó:o, ł:l
  5. Oboczne mogą być spółgłoski, samogłoski, a rdzeń zawierający oboczności nazywamy rdzeniem OBOCZNYM, np.

(Zapisz poniższe wyrazy i podkreśl w nich wspólne cząstki, uwzględniając oboczności.)

stół, stołowy, stolarz , stolica, stolik, stołek, stolarz.

ZAPAMIĘTAJ WIADOMOŚCI Z NOTATKI.

Polecenie 3. Zapisz w zeszycie : Ćwiczenie 1.

Polecenie ćwiczenia: do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne będące wskazanymi częściami mowy.

Biały – czasownik: bielić się, przysłówek: biało;

Szkło – czasownik: …………………….., przymiotnik: ………………………….;

Piekarz – czasownik: ………………………….., rzeczownik: ………………………….;

Kasować – rzeczownik: ……………………………., rzeczownik: …………………………. .

Polecenia 4. Zapisz w zeszycie Ćwiczenie 2.

Polecenie do ćwiczenia: Zapisz w zeszycie 8 wyrazów pokrewnych do słowa: PRACOWAĆ. W zapisanych wyrazach podkreśl wspólną dla wszystkich cząstkę, czyli rdzeń słowotwórczy. Pamiętaj, że w rdzeniu mogą wystąpić oboczności.

 

To wszystko na dzisiaj J

 

Język polski 7a L31

09 czerwca 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje