S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

05.06.20. – język polski, klasa 7a, lekcja nr 30.

 

Temat: Tworzenie i budowa wyrazów.

Polecenie 1.

Przeczytaj ramkę z wiadomościami na str. 284, a następnie uzupełnij notatkę.

Całą notatkę zapisz w zeszycie.

  1. Wyraz podstawowy – taki, od którego tworzy się nowy wyraz.
  2. Wyraz pochodny - ……………………………………………………………………………………………………………..
  3. Wyraz pochodny składa się z :
  1. tematu słowotwórczego, czyli …………………………………………………………………………………….
  2. FORMANTU - ……………………………………………………………………………………………………………..
  3. w temacie słowotwórczym mogą wystąpić OBOCZNOŚCI, czyli wymiana głosek, np.

wóz – wozić – oboczności: ó:o, z:zi

  1. Typy formantów słowotwórczych (przeczytaj ramkę z wiadomościami na str. 286 i uzupełnij):

a)………………………… - ……………………………………………………………………………, np.…………………………………..,

b) …………………………- ……………………………………………………………………………, np.…………………………………..,

c) ………………………… - ……………………………………………………………………………, np.……………………………………,

d) ………………………… - ……………………………………………………………………………, np.………………………………….. .

Polecenie 2. Zapisz w zeszycie ćwiczenie 1/284 według poniższego wzoru (nie zapisuj treści w nawiasie):

PONIEDZIAŁEK - ………………………………………….

WTOREK – wtóry, czyli drugi dzień tygodnia (w dawnej polszczyźnie nie było wyrazu „drugi”, tylko „wtóry”; ta sama podstawa słowotwórcza występuje w wyrazie „powtórzyć”, czyli „zrobić coś po raz drugi”),

ŚRODA - ………………………………………………,

CZWARTEK - ……………………………………………….,

PIĄTEK - …………………………………………………………..

Polecenie 2. Wykonaj i zapisz w zeszycie ćw. 2/ 284. (Zapisuj pary wyrazów, a nie tylko uzupełnienia.)

Polecenie 3. Wykonaj i zapisz w zeszycie ćw. 7/286 według wzoru;

ani –> anielski / oboczności: o:e; ł:l

Zadania dodatkowe – tylko dla chętnych: ćw. 9 i 10/286. Odrób je dzisiaj lub najpóźniej jutro. Zadania dodatkowe przysłane później nie będą oceniane.

Uwaga! Za odrobienie zadań dodatkowych otrzymacie drugą ocenę.

Komunikat dla uczniów, którzy za opis otrzymali oceny niedostateczne: termin przeznaczony na poprawę oceny upływa 09.06.20. o godzinie 15:00. (Pierwotnie ten termin miał być do 11.06.20., ale 10. czerwca będę wystawiać Wam proponowane oceny końcowe, dlatego musiałam ten termin dostosować do harmonogramu roku szkolnego.)

 

 

 

Język polski 7a L30

04 czerwca 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje