S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

27.05.20.- język polski, klasa 7a, lekcja nr 25.
 
Temat: Wypowiedzenia złożone wielokrotnie.
 
Polecenie 1.
 Przepisz poniższe wypowiedzenie pod tematem lekcji,  podkreśl w nim orzeczenia podwójną linią.
Jutro zamierzamy zdobyć ten szczyt,(1) więc musimy wyjść wcześniej (2), bo mamy przed sobą długą i trudną trasę(3), która prowadzi przez kamienistą przełęcz i wąskie skalne półki (4).
 
Polecenie 2. 
Zakładając, że jedno orzeczenie w zdaniu złożonym oznacza jedno zdanie składowe, uzupełnij poniższą informację na temat zdania, które przed chwilą przepisałeś/aś i zapisz tę informację pod  zdaniem, w którym podkreśliłeś/aś orzeczenia.
Powyższe wypowiedzenie składa się z (wpisz liczbę)…… zdań składowych.
Po zapisaniu tego zdania zostaw trzy wolne linijki na wykres, który będzie w dalszej części lekcji, ale trzeba go będzie wpisać pod tym zdaniem.
 
Polecenie 3. 
Przeczytaj ramkę z wiadomościami na str. 232 podręcznika.
 
Zapisz w zeszycie poniższą notatkę.
1. Wypowiedzenie wielokrotnie złożone składa się z przynajmniej trzech wypowiedzeń składowych, którymi mogą być zdania lub równoważniki zdań.
2. W wypowiedzeniu wielokrotnie złożonym jedna z części składowych jest wypowiedzeniem głównym. 
3. Wypowiedzenie główne można rozpoznać po tym, że nie jest podrzędne wobec żadnego ze zdań składowych w zdaniu złożonym wielokrotnie.
 
ZAPAMIĘTAJ WIADOMOŚCI Z NOTATKI.
 
Polecenie 4. Przyjrzyj się wykresowi zdania w ramce z wiadomościami. „Schodek” oznacza, że ta część zdania zawiera człon podrzędny, zaś wykres poziomy wskazuje , że ta część zdania jest złożona współrzędnie.
Przypomnę Wam, że na wykresie schodkowym wyższą linią oznaczamy nadrzędną (czyli tę, która pyta) część zdania, a linią położoną niżej – podrzędną (czyli odpowiadającą na pytanie zdania nadrzędnego).
 
Wykres zdania, które napisaliście na początku lekcji, wygląda następująco:
      1              2     >współrzędne wynikowe
-------->..…>----------|        3   >podrzędne okolicznikowe przyczyny
                                            |---------------|          4    >podrzędne przydawkowe
                                                                         | ----------------         ( Zapisz ten wykres w wolnym miejscu pod zdaniem zapisanym na początku lekcji)
 
Polecenie 5. Wykonaj i zapisz w zeszycie ćw. 2a)/233.
 
 
Komunikat: jak Wam wiadomo, wkrótce będą wystawiane oceny na koniec roku. Żeby uniknąć kłopotów z oceną końcową, wszyscy, którzy mają nieodrobione lekcje powinni je uzupełnić do 02.06.2020. Po upływie tego terminu za każdą nieodrobioną lekcję będzie wstawiona ocena niedostateczna do dziennika.
Po każdej lekcji, którą do mnie przysłaliście, dostaliście potwierdzenie. Jeżeli potwierdzenia nie ma, to znaczy, że lekcja nie była odrobiona. Sprawdźcie swoje potwierdzenia.
Powyższy komunikat nie dotyczy tych z Was, którzy regularnie odrabiają lekcje i nie mają żadnych zaległości.
 

 

Język polski 7a L25

26 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje