S.P. Czaplinek - ul.Słoneczna 27

Nauczanie zdalne dla klas 7 i 8

08.05.20. – klasa 7a, język polski, lekcja nr 18.

 

Temat: Jak napisać rozprawkę?

 

Polecenie 1.

Przeczytaj bardzo uważnie wiadomości na str. 224 podręcznika. Zapisz w zeszycie poniższy punkt notatki.

  1. Budowa rozprawki:
  1. schemat 1.:

- teza,

- rozwinięcie (argumenty + przykłady),

- zakończenie (podsumowanie );

  1. schemat 2.:

- hipoteza,

- rozwinięcie (argumenty „za” i „przeciw” + przykłady),

- zakończenie (podsumowanie: rozstrzygnięcie wątpliwości, sformułowanie tezy

popierającej argumenty „za” lub „przeciw”.

Polecenie 2.

Wróć do wiadomości na str. 224, odszukaj ramkę ze słownictwem. Zapisz punkt 2. notatki, uzupełniając luki przykładowym słownictwem z ramki.

 

  1. Przydatne słownictwo:
  1. wstęp (zapisz 5 przykładowych sformułowań):…………………………., …………………………, .……………….…………………., ……………………………...., …………………………………..
  2. rozwinięcie (zapisz 7 przykładowych sformułowań: ……………………………., …………………….., ………………………..., ………………………………, ……………………………….., …………………………………., ……………………………..
  3. zakończenie ( zapisz 4 przykładowe sformułowania) : ………………………., ……………………….,
  • ……………………………….

 

W Internecie, na You Tube, poszukajcie filmów o rozprawce. Obejrzyjcie jedną z lekcji tam prezentowanych, wtedy lepiej zrozumiecie, czym jest ta forma wypowiedzi pisemnej.

To wszystko na dzisiaj J

 

Język polski 7a L18

07 maja 2020
Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym co robimy

Strona powstała w celu przekazywania informacji uczniom klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej w Czaplinku na czas przerwy w normalnym funkcjonowaniu szkoły spowodowanej wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemią koronawirusa

Strona działa od 23.03.2020 do czasu przywrócenia zajęć w szkołach.

Komunikaty dotyczące terminów wznowienia zajęć dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja  

Przydatne informacje